Fritidsresor förbättrade feedback med Viary

Fritidsresor ville jobba med sina värderingar med hjälp av feedback.
Vi förvandlade visionen till konkreta beteenden.
Och fyra av fem chefer upplevde att insatsen förbättrade feedbacken de fick.

Att leda på distans är ingen lätt uppgift. Särskilt inte för ett företag som Fritidsresor med medarbetare spridda till Kreta, Lanzarote och resten av världen. Därför ville tre chefer på Fritidsresor hjälpa 16 destinationschefer genom att ge dem mer och bättre feedback. Fokus var att förbättra balansen mellan arbete och fritid samt att arbeta med värderingen framåtanda, eller ”Go ahead spirit”, som de kallar det.

Två företeelser som kan gå från att vara väldigt abstrakta till att bli väldigt konkreta genom en koppling till nyckelbeteenden. Balans mellan arbete och fritid blir mycket tydligare med beteenden som “Ta en dag helt utan arbetsrelaterade samtal eller mejl” och “Träna i tjugo minuter”. Framåtanda blir tydligare om det definieras med “Arbeta med en viktig men icke brådskande arbetsuppgift”.

Jag och min kollega Christian Walén coachade de tre Stockholmsbaserade cheferna som i sin tur coachade de 16 destinationscheferna som fanns runt om i världen. Genom att använda mobilapplikationen Viary kunde cheferna och destinationscheferna få kontinuerlig feedback på sitt arbete genom små meddelanden från sin coach. I de individuella samtalen kompletterades nyckelbeteendena med beteenden som var viktiga för individen. Genom att samla data på dessa beteenden kunde vi även se mönster och hitta förbättringsmöjligheter.

82 procent av destinationscheferna på Fritidsresor tyckte att de fått bättre feedback efter vår beteendefokuserade insats. Håkan Ingevik, Head of Overseas Operation, uttryckte det så här: ”Detta är bland det bästa vi gjort!”. Att verka för en global vision blev just lite lättare.

Läs vår rapport som vi lämnade till Fritidsresor om du är nyfiken på att veta mer.

Erfarenheterna från Viary har vi tagit tillvara på i en uppdaterad digital lösning: Habitud.