Försäkringsbolag testar Mindfulness!

För ett par veckor sedan höll Lyckolabbet tillsammans med the Potential Project i en halvdags utbildning där vi gick igenom hur man med fördel använder positiv psykologi respektive mindfulness på jobbet. Därför var det extra kul att i SvDs näringslivsdel kunna läsa om hur de anställda på försäkringsbolaget If testar mindfulnessträning, på jobbet i enlighet med just the Potential Projects program!

Träningen innebär bl a dagliga korta pauser med guidade mindfulnessövningar, och olika ord att fokusera på, ex “acceptans”, vilket görs i grupp av de som vill vara med. På If deltar cirka 40% av de anställda, men avdelningschefen uppger att förändringen märks bland alla kollegor.

Nyligen gjordes en undersökning bland deltagarna där det märktes flera effekter: lättare att fokusera på arbetsuppgifter, ökad trivsel på jobbet, ökad produktivitet och effektivitet samt en bättre förmåga för att hantera stress. Vem skulle inte vilja uppleva det efter en intern utbildningsinsats?

Arbetsklimat och synen på effektivitet kan ofta präglas av ett traditionstyngt “no pain – no gain!”-tänk kan jag tycka. Och den som myntade det uttrycket hade uppenbarligen inte läst på sin neurologi! Forskaren Barbara Fredrickson, som kom fram till “broaden and built”-teorin, visade nämligen genom denna att när vi upplever ett positivt sinnestillstånd så blir vi bl a både effektivare och mer kreativa. Egenskaper som man har nytta av på många arbetsplatser idag. Och självklart är det bra att kunna svettas i arbetet för att nå ett specifikt mål. Frågan är kanske om man kan svettas med ett öppet, accepterande sinne, eller om man gör det utifrån en mer krampaktig ansats?

Jag är nyfiken på vad framtidens HR har att erbjuda sina anställda. Förhoppningsvis forskningsbaserade riktlinjer där både mindfulness och positiv psykologi är självklara inslag för att öka ett optimalt fungerande i organisationen.

Och Psykologifabriken kan redan nu erbjuda en övning i medveten närvaro för dig som är nyfiken! Testa och se vad effekten blir för dig?