FN-delegater buar och jublar i klimatdebatt: Missnöje och hopp

2007: USA:s representant ändrar sig efter högljudda protester.

Klimatmötet i Köpenhamn har föregåtts av många liknande försök att få världens länder att gemensamt ta krafttag mot klimatförändringarna. Det här klippet är från konferensen COP13 som hölls på Bali för två år sedan. Jag blev verkligen positivt överraskad av att se FN-delegaterna visa så starka känslor. Burop, jubel, utskällningar och vädjanden verkar här vara en accepterad och naturlig del av det politiska spelet. När USA:s representant Paula Dobriansky säger nej till avtalet blir hon fullständigt utbuad. Efter ett antal skarpt formulerade inlägg från de övriga delegaterna lovar hon till slut att USA kommer att ställa sig bakom uppgörelsen, vilket resulterar i starka applåder och jubel från den nu hoppfulla församlingen.

Såhär säger Joel Malmqvist som tispade om klippet:

“Klippet är fascinerande – USA:s chefsförhandlare Paula Dobriansky vänder 180 grader efter att flera delegater i skarpa ordalag krävt att USA inte stoppar ett nytt avtal. Nu när COP15 går mot sammanbrott kanske detta känslo-klipp vara hoppingivande. Och ett exempel på peer-pressure. ”

Ja, hopp kanske behövs efter Köpenhamnsmötets ljumma resultat. Kunskaper om gruppers psykologi kanske kan bidra till förståelsen om vad som egentligen händer när världens mäktigaste män och kvinnor samlas utan att lyckas komma fram till särskilt mycket alls. I Ekots lördagsintervju avslöjar Fredrik Reinfeldt att klimatmötet i Köpenhamn kom att handla mer om procedurfrågor än om klimat.

Psykologen och forskaren Susan Wheelan har introducerat en teori, Integrated Model of Group Development, som förklarar vilka stadier en grupp kan genomgå innan de kan börja arbeta effektivt. Enligt denna modell präglas gruppens tidiga faser av frågor om tillit, självständighet och beroende. Själva uppgiften hamnar lätt i skymundan om gruppen inte nått till de senare “mogna” faserna. Jag kan inte låta bli att undra i vilken av faserna som världens ledare befann sig i på det senate klimatmötet. 

Läs mer om hur ett ishockeylandslag kan gå igenom Wheelans faser här!

Av: Linda Backman

Twitter-sökning: missnöje OR missnöjd