Vetenskapen i raggningsguiden The Game

Neil Strauss må vara en sexistisk och nördig skvallerjournalist. Men trots att han aldrig gått psykologprogrammet finns det vetenskap bakom några av tipsen i hans raggningsguide The Game. Linda Backman valde ut tre.

Flörttips 1: Betona det ni har gemensamt
Tror du att olikhet attraherar? Det är ett vanligt missförstånd. Klohnen & Shanhong (2003) på Univeristy of Iowa har i en studie visat att det är likheter och inte att kompletterarande egenskaper som skapar attraktion mellan individer. I en annan studie lyckades en grupp forskare visa att även så obetydliga saker som att liknande förnamn gör det mer troligt att du och din blivande partner ska gilla varandra. Forskarna kallar fenomenet för implicit egoism.

Finns det då ingen sanning i uttrycket “opposites attract”? Jo, det finns studier som tyder på att det efter fasen av initial attraktion kan båda gott för relationen med ett viss mått kompletterande egenskaper. Två väldigt dominerande personer går till exempel inte alltid så bra ihop!

Flörttips 2: Berätta saker om dig själv!
Prata inte bara om ytliga saker! En sammanställning av studier på begreppet self-disclosure visar att man ökar sina chanser att bli omtyckt om man avslöjar saker om dig själv. Gillande ökar dessutom sannolikheten att den andra personen i sin tur ska avslöja intressanta saker om sig själv! Men naturligtvis finns det en risk – alltför negativa saker kan snarast få omvänd effekt.

Flörttips 3: Förmedla gott självförtroende – förminska dig inte!
Begränsade föreställningar definieras av Neil Strauss som “Något du tror om dig själv, om andra människor, eller om världen – som oavsett om det är sant eller ej, håller dig tillbaka från framgång och utveckling”.

Ett exempel kan vara att känna sig tråkig. Oavsett om en person är trist eller inte, kommer personens känsla av att detta att påverka hans eller hennes beteende i en negativ riktning. De här begränsande föreställningarna liknar det som man i socialpsykologin kallar självuppfyllande profetia.

En studie visar att hur du definierar en situation (“jag är tråkig”) väcker ett nytt beteende hos dig själv (stryker längs väggarna, börjar snacka om CSN, tittar ned i golvet) som gör den ursprungligen falska självuppfattningen sann (nu ÄR du tråkig). En självuppfyllande profetia påvekar hur man blir bemött av andra människor genom att mottagaren bygger upp en förväntan om personen som han eller hon har föreställningar om. Mottagarna tar på detta vis emot den känsla som du förväntar sig att han eller hon ska inneha. Så om du tycker att du är tråkig och förväntar dig att andra tror det kommer människorna runt dig snart hålla med!

Inspirationen till den här artikeln kom från Analysis of Rules of the Game.