Fem knep för att arbeta mer kreativt

Ett fel som många gör är att se kreativitet som en egenskap som vissa besitter och andra saknar. Men modern forskning har kunnat visa att kreativitet inte är ett stabilt personlighetsdrag, utan snarare en situationsspecifik strategi som de flesta människor kan använda sig av. Det finns visserligen olika egenskaper som kännetecknar personer som anses kreativa, till exempel hög IQ och en öppenhet för nya intryck, men dessa förmågor kan tränas upp.
Vill du öka din kreativitet så bör du alltså släppa bilden av dig själv som kreativ eller icke-kreativ, och i stället fundera på vad du faktiskt gör. Här kommer fem forskningsbaserade tips som kan göra det lättare för dig och dina kolleger nästa gång ni ska ta fram nya idéer.

1) Sluta brainstorma. Brainstorming är troligtvis ett av de mest kända och använda knepen för att generera nya idéer. Tanken är god – att placera en grupp individer i ett rum, påpeka att det inte finns några dumma idéer och att fokus ligger på många idéer snarare än på bra idéer. Problemet med brainstorming är bara att det är väldigt svårt att kontrollera de faktorer som avgör om ”stormen” kommer att bli fruktbar eller inte. Det är till exempel viktigt att det inte förekommer någon bedömning av idéerna under mötet för att alla ska kunna komma med vilda förslag. Det har visat sig svårt att se till att alla i gruppen har accepterat detta och att alla dessutom känner sig bekväma med situationen. När grupper som har brainstormat jämförts med grupper som har fått generera idéer individuellt så vinner de sistnämnda – både vad gäller mängden idéer och kvaliteten på idéerna. Testa därför att inleda nästa kreativa möte med att alla får tio minuter på sig att komma på idéer var för sig. Slå därefter ihop era idéer och sålla sedan i grupp.

2) Bryt dina associationsbanor. Att vara kreativ innebär till viss del att vara duktig på att se många användningsområden för en särskild sak. Klassikern i sammanhanget är att fråga barn och vuxna hur många användningsområden de kan komma på för ett gem: dagisbarnen vinner med hästlängder över de vuxna i antalet förslag. En förklaring till detta är att barns associationer till gem inte är lika fasta som vuxnas. De som har väldigt fasta associationer till ett visst område kan få extra svårt att tänka nytt och att se saker på andra sätt. Vi måste alltså aktivt söka nya sätt att se på saker för att kunna bryta våra associationer. Keith Sawyer, forskare i psykologi vid Washington university i USA och författare bland annat till boken Explaining creativity, gör detta genom att så ofta som möjligt umgås med personer som inte arbetar inom hans område. Att resa är även ett sätt att ladda sina kreativitetsbatterier. En resa till en ny plats eller ett möte med en person som du har så lite gemensamt med som möjligt är alltså två knep för att bredda dina associationsbanor.

3) Ta fram fler positiva känslor. Psykologen Barbara Fredrickson vid University of North Carolina har kunnat visa att positiva känslor gör nervcellerna i hjärnan mer mottagliga och lättaktiverade. Hon menar att när vi domineras av positiva känslor är vi mer öppna för att ta till oss nya synsätt. Kreativitetsforskare har noterat att grupper som upplever ett positivt känslotillstånd blir mer idérika. Det fina med den här forskningen är att det är ganska lätt att framkalla positiva känslor hos människor. Ett sätt att göra det är att se till att det blir lite roligare och mindre laddat att kläcka idéer. Till exempel genom att tillåta alla att ge förslag på skoj, eller genom att låta idéskapandet ske på ett roligare ställe än ett konferensrum.

4) Blanda arbetsgruppen. Att ha väldigt fasta associationer till något kan alltså fälla krokben för oss när vi ska vara kreativa. Forskning visar att blandade grupper är mer idérika och kommer med fler unika idéer. En förklaring till detta är att när medlemmarna inte har samma bakgrund så tvingas de använda fler jämförelser och färre fackord för att alla i gruppen ska förstå. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att bryta deltagarnas associationsbanor.
Nu är det inte så att en blandad arbetsgrupp per automatik blir mer kreativ. För att en grupp ska vara riktigt kreativ så krävs det att den har gemensamma mål, ett uttalat syfte, samt att samtliga medlemmar accepterar dessa.

5) Bli expert på ditt område. Många av tipsen ovan kanske ger intrycket att det skulle vara dåligt att vara expert. Så är det absolut inte! Det är en myt att riktigt kreativa idéer oftast kommer från outsiders. Tvärtom kommer de flesta innovationer från personer med djup förståelse inom området i fråga. Att vara riktigt kreativ och nytänkande inom ett område kräver år av hårt arbete inom detta. Men det som ändå kan sägas om personer som bidrar med en radikal innovation är att de ofta haft erfarenheter av andra områden innan de gav sig in på det nya fältet. Givetvis är det omöjligt att bli expert på allt som vi ska komma med idéer om, men det vi kan lära oss är att alltid sträva efter att lära oss mer. Keith Sawyer säger själv att han aldrig missar ett tillfälle att lära sig mer om något han gillar.

Läs mer: Imagine: Explaining creativity av Keith Sawyer (Oxford University Press), Creativity av Mark A. Runco (Academic Press Inc)

Publicerade ursprungligen i Modern Psykologi
Illustration: Graham Samuels