Om att visa sårbarhet i nära relationer

Mitt i Köpenhamn sitter vi, 21 deltagare på en workshop i terapiformen FAP – Functional Analytic Psychotherapy. De kommande tre dagarna kommer handla om hur vi som terapeuter kan praktisera medvetenhet, mod, kärlek och behaviourism i mötet med våra klienter.

Personligen så upplever jag en lättnad när jag är i kontakt med FAP. Äntligen får jag konkreta verktyg kring hur jag som behaviourist kan arbeta med terapirelationen i rummet! Och hur det kan effektivisera mina andra traditionella metoder som beteendeaktivering, kognitiv omstrukturering etc. Underbart!

En viktig ingrediens i FAP är att bredda den interpersonella beteenderepertoaren. Alltså att i nära relationer våga visa sidor av sig själv som man annars undanhåller i rädsla för att bli avvisad eller bestraffad för det på något sätt. Tyvärr lever vi i ett samhälle där emotionalitet ofta tolkas som tecken på brist på kontroll, snarare än vitalitet och mod.

Ibland kan priset för en genuin och kvalitativ relation vara att visa sin egen sårbarhet, exempelvis genom vilka behov man har i en relation, eller vad som är betydelsefullt i livet. Och det tror jag att vi alla kan behöva öva på, oavsett klinisk kontext eller ej!

I sann FAP-anda vill jag uppmuntra dig som läser detta, att identifiera vad ett målbeteende skulle kunna vara för dig i nära relationer, exempelvis ”visa uppskattning i vardagen gentemot min partner” eller ”berätta när jag känner mig avvisad”.

Om du vill ha mer inspiration kring detta med att visa sårbarhet och därigenom uppleva mer kvalitativa relationer rekommenderar jag varmt denna roliga och smarta TED-talk med sårbarhetsforskare Brene Brown.

Obs, klippet handlar inte om FAP utan om sårbarhet och kvalitativa relationer, vilket även råkar vara en dimension inom FAP.