Exponering med virtuella kackerlackor

Vi har ju tagit upp ämnet exponeringsbehandling med hjälp av augmented reality-teknik tidigare – och nu har utmärkta bloggen Thoughts of a Neo-Academic gjort en genomgång av hur det kan funka baserad på en färsk studie! Roligt att få se en bild på hur det kan se ut!

Studien är denna:
Breton-Lopez, J., Quero, S., Botella, C., Garcia-Palacios, A., Banos, R.M. & Alcaniz, M. (2010). An augmented reality system validation for the treatment of cockroach phobia Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 1-16 :

Tack till Patrik Axelsson för tipset!