låtsatsjobbande arbetsplatsFoto: DammitKarissa på Flickr.com

Evolutionen av låtsatsjobbande efter fem

Jag tycker vi har en mystisk kultur på vår arbetsplats. En del stannar kvar och tittar på sociala medier efter fem bara för att se ut som att de jobbar hårt. Jag förstår inte hur vi hamnat i dessa konstiga mönster. Hur tar vi oss härifrån?

Evolutionen i en organisations kultur kan liknas med evolutionen för djur i en viss miljö. I en sandöken kommer djur som har färger i bruna och gråa toner ha större chans att klara sig från rovdjur. Miljön kommer att premiera dessa arter tills det mest finns sandfärgade djur i sandöknar och gröna djur i djungler. Detta samband är så starkt att vi kan gissa hur arter kommer att se ut i en viss miljö.

I en organisation sker en egen slags evolution. De beteenden som fungerar uppmuntras och premieras. Medvetet eller omedvetet. Dessa beteenden överlever på samma sätt som den mest lämpade sandråttan i öknen. På samma sätt som vi kan häpnas över en vacker amiralfjäril som danats av generationers selektion kan vi bli förbluffade över låtsatsjobbande efter fem. Dock kanske vi inte ser alla de dagar av uppmuntrande eller bestraffande konsekvenser som tagit oss till den platsen.

Enligt nobelprisvinnaren och nationalekonomen Elinor Ostrom finns åtta principer för välfungerande grupper. Det kan ses som principer som förutspår vilken miljö en organisation har och vilka beteenden som kommer att florera där. Vi tittar närmre på två av dem här: Att det måste finnas ett tydligt mål för gruppen och gradvisa sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Fördelen med ett mål är att det klargör vilka beteenden som är önskvärda. Sedan är det viktigt för gruppen att skapa en evolution som premierar dessa och gradvis bestraffar de handlingar som inte leder till målet. Har ni råkat peppa de som sitter kvar sent? Har ni hamnat i att ge gliringar till de som går hem vid fem? Då har era konsekvenser fungerat som en evolution för er mystiska kultur. Skapa istället positiva konsekvenser för de som får jobbet gjort och når era mål. Så tar ni makten över utvecklingen av er organisation.

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa fler texter här. Den kopplar även till princip fem i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.