Odla en trygg kultur för kritik

Du kan inte sparka någon för att den inte diskar sin kaffekopp. Samtidigt så måste problematiska beteenden hanteras. Lär er att bygga psykologisk trygghet där var och en kan uttrycka kritik i ett tidigt skede för att hantera problem innan de växer till sig. Lär er hantera problembeteenden och trappa upp åtgärderna om för lite händer.

Denna föreläsning utgår från det femte kapitlet och den femte principen i boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.

[contact_info]