Ett subtilt brott mot de sociala konventionerna: Osäkerhet

2009: Anders från tv-serien “Ensam mamma söker” väcker känslor genom att… stå still. 

På Youtube har det här klippet fått rubriken “Kille gör bort sig”. Jag tycker att det är intressant eftersom det han gör inte är särskilt spektakulärt. Situationen visar hur mycket vi påverkas av sociala konventioner och hur ett rätt subtilt brott mot en sådan – att bli en smula osäker och stå still lite för länge – kan väcka starka känslor! 

annakaver

Psykologen Oskar Henrikson kommenterar klippet

Människor anpassar sig efter varandra. Om du sätter dig med armarna i kors är det stor sannolikhet att jag sätter mig med armarna i kors. Detta brukar kallas att vi speglar varandra och människor som gör detta brukar tycka om och trivas i närheten av varandra. Ett effektivt sätt att få någon obekväm är att inte spegla denne. Något liknande sker i klippet. Den ensamma mamman snurrar på kroppen för att understryka det hon säger: “slå dig ner här borta”. Men Anders står kvar och anpassar sig inte till hennes kroppsspråk eller hennes budskap för den delen. Han rör sig inte en millimeter och det hela känns plötsligt besvärligt. Om du känner igen dig i den här situationen behöver du inte misströsta – experiment har visat att det går att få sociala interaktioner att flyta bättre genom att medvetet försöka spegla den andra personens kroppsspråk! Läs mer om experimenten här.

Av: Linda Backman