Psykolgifabrikens vision är en Tesla bortPsykolgifabrikens vision är en Tesla bort

En lyckligare organisation är en Tesla bort

Hur liknar elbilsföretaget Teslas arbete Psykologifabrikens strategi för att skapa lyckligare organisationer? 

Tesla lanserade 2006 en enkel men kraftfull strategi: ”Först ska vi bygga en sportbil. Pengarna ska vi sedan använda för att bygga en billigare bil. Pengarna från den ska vi i sin tur använda för att bygga en ännu billigare bil.” Allt för att få ut den nödvändiga elbilen så brett som möjligt på en planet som behöver ställa om från ett fossilberoende.

På samma sätt som Tesla ser en miljövänlig framtid ser vi en lycklig framtid. Ett hållbart arbetsliv där personer både presterar på topp och mår bra. För lycka är inte bara en skön känsla i stunden, det är också att känna att man arbetar med något meningsfullt, är engagerad i sitt arbete och är en del i ett sammanhang med goda relationer. Hur ska vi sprida denna lycka lika brett som elbilar? Vår lycka påverkas starkt av det sammanhang vi befinner oss i som vår vänskapskrets, skolan, familjen och arbetet. Vi spenderar en stor del av vår tid på arbetet och en stor del av vår tid med våra närmaste kollegor. En arbetsplats är ett sammanhang där vi har stor möjlighet att påverka miljön. En miljö som allt för ofta skapar stress, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Kan vi skapa många lyckliga organisationer kan vi också skapa många lyckliga människor.

Vi förstår att vi inte kan nå hur brett som helst med våra knappa resurser så vi inspireras av Tesla och skapar en strategi i tre delar:

Vår sportbil: insats för hållbart och framgångsrikt team

Tesla avslöjade sportbilen Roadster 2008, bilen såldes i 2400 exemplar och visade att elektriska bilar är framtiden. Vi förstår att vår teaminsats i fem steg för ett lyckligare team inte är för alla. Den är för entusiaster som bryr som om vetenskaplighet, mätbara resultat och att faktiskt transportera sig från punkt A till punkt B, snabbt. Den är som en sportbil. Den är för era viktigaste team som måste fungera på topp.

Resultaten från insatser på IKEA, Jämtkraft och Vetenskapsrådet visar att vår insats för lyckliga team accelererar till mätbara resultat på bara tre workshops med arbete i vårt digitala och psykologiska gym Habitud emellan. Vi har blivit så vana med vår metodik att vi med minimal träning kan utbilda våra praktikanter att få mätbara resultat med bland annat UNF, Naturvetarnas studentråd och SVEA.

Dessa kunskaper omvandlar vi nu i en mer tillgänglig tjänst:

Vår bil som fler har råd med: Habitudtränare

Alla har inte råd med sportbilar. Samtidigt som elbilen är nödvändig för omställningen till ett klimatneutralt land. Alla organisationer har inte råd med vår insats för team. Samtidigt som hållbara, starka, framgångsrika och lyckliga team är nödvändiga för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Tesla lanserade 2015 Model S, en billigare bil än sportbilen Roadster. Nu sköt försäljningen i höjden och elbilen spreds till en vidare krets. Våren 2019 lanserade vi vår utbildning till Habitudtränare.  En utbildning som hjälper en chef, HR, konsult eller någon annan person som utvecklar team att ta vara på all vår kunskap från att utveckla team. Redan nu har vi långt fler utbildade psykologiska tränare än vad vi hinner göra insatser för lyckliga team.

Målet för 2020 är att en Habitudtränare ska få mätbara resultat på samma sätt som vi får mätbara resultat i våra insatser för team. Under året kommer vi att följa våra Habitudtränare noggrant: handleda dem, träffa dem på våra nätverksträffar, ge dem verktyg som vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team, boken Ensam eller stark, Teamkortleken, eller vad vi än tror kommer att ta dem i mål. Förstå vad häftigt det skulle bli om vi hade ett community av tusen Habitudtränare som var och en kunde skapa hållbara team och organisationer. Hur skulle Sverige se ut om alla mådde bra av sina jobb?

Uppdatering: Vi nådde detta mål! Tre personer klarade detta. En av dem var Linda Zetterström. Du kan läsa om hennes arbete här.

Dessa kunskaper omvandlar vi löpande till en ännu mer tillgänglig tjänst:

Vår bil som ännu fler har råd med: medlemskap på Habitud

Redan en vecka efter att model 3 avslöjats, steg tre i Teslas plan, hade den 325 000 förhandsreservationer. Tesla hade visat vägen till elektriska bilar och tvingade alla andra bilföretag att följa efter. Vårt tredje steg, vår ännu billigare bil, är ett medlemskap på Habitud. Vårt psykologiska gym som rymmer hundratals övningar för att göra teamutveckling till en vana. Redan idag är många förbluffade över hur billig denna tjänst är med tanke på mängden vetenskapliga artiklar vi omvandlat till användarvänliga övningar. Anledningen är att vi vill nå ut. Vårt långsiktiga mål är att en chef ska kunna starta ett medlemsskap på Habitud och få ett stärkt samarbete i sitt team. Så pass att vi kan mäta det. När det är uppnått vill vi att vem som helst ska kunna bli medlem och skapa en bättre arbetsmiljö runt sig och bli lite lyckligare själv. Vi tror att det är vägen till att skapa riktigt många lyckliga organisationer och därmed riktigt många lyckliga människor.

Hur får vi fler lyckliga människor via lyckligare organisationer? I kort:

Först skapa en insats för mätbart starkare, hållbarare och lyckligare team. Pengarna och erfarenheterna från den investerar vi i

Vår utbildning till Habitudtränare. Pengarna och erfarenheterna från den investerar vi i ett

Medlemsskap på Habitud där en chef ska få ett mätbart förbättrat team och därmed bli en mätbart förbättrad ledare. Där en person ska kunna skapa en lyckligare miljö runt sig och bli lite lyckligare själv.

Vi klarar det dock inte utan dig. Vi har inga investerare, inga filantroper bakom oss och inget statligt stöd. Vi är helt självfinansierade sedan starten 2008. Vill du att vår vision ska bli verklighet? Tipsa om oss, boka en av våra populära inspirationsföreläsningar. peppa oss eller hör av dig och och inled ett samtal om vad vi kan göra ihop.

Hoppas du vill vara med på vår resa.