Facebooks enda framgångsfaktor?

För några dagar sedan talade jag med en person som håller på att bygga en webbtjänst. Vi talade om de största som finns idag, som Facebook, Instagram och Twitter. Plötsligt frågade han mig “om du skulle säga en enda sak som gjort dem så framgångsrika, vad skulle det vara?”

Det är ingen lätt fråga att svara på. Tjänster som Facebook, Instagram och Twitter är komplexa, har byggts och testats i oändliga variationer över lång tid och de innebär avancerad teknik. Men, om jag från psykologiskt perspektiv skulle ge en framgångsfaktor som bidragit till att de blivit så stora, blir svaret ganska självklart.

Oregelbunden Social Förstärkning.

Inom beteendepsykologi talar vi ofta om förstärkning. Det innebär det som kommer efter ett beteende, som gör personen (eller labbråttan, apan eller hunden) mer villig att utföra beteendet igen.

Det finns olika typer av förstärkning. Det första många tänker på är god mat eller godis, som innebär en slags belönande förstärkning. En annan typ av förstärkning är den sociala. Det kan vara ett uppmuntrande ord från ens förälder. Eller peppande rop från en annan person på gymmet. Det kan vara kommentarer i sociala medier. Social förstärkning har en stark påverkan på vårt beteende.

Förstärkning kan också komma vid olika tidpunkter. Antingen regelbundet, varje gång man utfört ett beteende. Eller oregelbundet, någon gång då och då. Det klassiska exemplet på oregelbunden förstärkning är en enarbad bandit som spottar ur sig mynt vid oregelbundna tillfällen. Det gör att spelaren får lusten att spela bara en gång till eftersom det kanske är just då apparaten rasslar till och lämnar ut storvinsten.

Facebook, Instagram och Twitter utnyttjar samma princip som den enarbade banditen. När du loggar in, är det som att dra i spaken eftersom en kraftfull social försärkning kan komma när du loggat in. Det kan rassla till och du kanske har fått en ny kommentar på en statusuppdatering, din senaste bild eller en smart tweet. Ovissheten och jakten på försärkningen är det som driver beteendet. Det är det som får användarna att fastna för tjänsten och återkomma gång på gång (på gång…).

Om personen jag hjälpte lyckas bygga en tjänst lika stor och framgångsrik som Facebook återstår att se. En sak är åtminstone säker. Tjänsten måste byggas för människorna som ska använda den. Och människorna påverkas starkt av oregelbunden social förstärkning.

Vi hjälper dig att förändra beteenden med hjälp av modern teknik. Vill du veta hur? Kontakta oss på Psykologifabriken