Efter en ganska kort och inte …

Efter en ganska kort och inte särskilt hård kamp med Bolagsverket om huruvida vårt namn var för likt Psykologverkstan är vi nu ett AB!