Vi har många knep för att göra distansutbildning kul

Distansutbildning och distansarbete i coronatider

Bemöt oro och led effektivt på distans

Känner du att din roll som ledare precis blivit snäppet svårare? Då är du inte ensam. Många chefer ställs inför helt nya utmaningar i samband med spridningen av Covid-19. Oroliga och rädda medarbetare, svårigheter att få till samarbetet på distans, ändrade prioriteringar och svårigheter att planera på lång sikt är några exempel. Därtill finns ju alla de arbetsuppgifter som fanns innan viruset började spridas kvar! 

Människor är vanedjur och vi påverkas därför av att vardagen sätts ur spel. Ju snabbare som saker och ting kan återgå till något som liknar det normala desto bättre. Därför är det bra att försöka behålla så många vardagliga rutiner som möjligt. Jobbet är en viktig del i många människors liv och en chans att tänka på annat. Som chef eller teamledare kan du göra mycket för dina medarbetare. För att kunna stötta dig har vi digitaliserat våra tjänster. 

Individuellt ledarstöd på distans

Är det samma planering som gäller nu som för en vecka sedan? Coronaviruset sätter press på verksamheten och medarbetarna. Ledarskap handlar om att leda mot målen och att få människor med sig. Rådande omständigheter ställer båda dessa förmågor på prov. Om det känns tufft att vara ledare just nu så är du inte ensam. Om du behöver mer stöd i din roll så kan vi ge dig ledarhandledning på distans. Läs mer om vår individuella ledarhandledning här.

Samla teamet för distansutbildning i en webbaserad workshop

Nu erbjuder vi våra populära inspirationsföreläsningar till ett rabatterat pris över webben! Samla ditt team för en virtuell personaldag med inspiration och kompetensutveckling. Vill du ge verktyg för att hantera oro och rädsla kopplat till coronaviruset? Boka vår föreläsning Tänk inte på en gul banan – hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring. Eller så kanske du vill boosta teamets förmåga att samarbeta på distans? Vi har tagit fram en specialanpassad version av Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrik team med fokus på distansarbete. Det går förstås också bra att genomföra vår teaminsats på distans, vi byter helt enkelt ut de fysiska träffarna mot videokonferenser. Det funkar förvånansvärt bra!

Hemmakarantän? Boosta teamet med e-learning!

På Habitud har vi samlat över 500 psykologiska träningstips som boostar individers välmående, prestation och samarbetsförmåga. Över 200 passar att göra på ett teammöte för att hålla ångan uppe. En prenumeration på Habitud Pro (950 SEK per person) ger dig och dina medarbetare full tillgång till alla kurser och träningstips. Vill du få hjälp att hantera oro kopplat till Covid-19? Eller stärka teamets innovationskraft genom att satsa på lärande? Om ni tecknar 10 prenumerationer eller fler så tar vi fram en skräddarsydd kurs för er. Om ni tecknar 100 prenumerationer eller mer så ska vi ge er en bra coronarabatt! 

Hjälpsamhet smittar också! 

Covid-19 sätter press på oss som samhälle och individer. Det hamstras toalettpapper. Folk är uttråkade i hemmakarantän. Men det är bara halva bilden. SItuationen har också plockat fram fina egenskaper hos många. I trapphus sitter det uppe lappar där grannar erbjuder sin hjälp till äldre och sjuka som inte kan handla mat. Kollegor är villiga att jobba hemifrån vid minsta tecken på snuva för att skydda de andra på kontoret. Vänner avstår från teaterbesök för att inte smitta äldre och sjuka. Glöm inte att vi människor är prosociala i grunden. Vi vill varandra väl och vi vill samarbeta.

    Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?