Diktatorns sista tal: Överraskning och rädsla

1989: Nicolae Ceauşescu får plötsligt uppleva hur hans nation vänder sig emot honom. 

Den 21 december 1989 håller Rumäniens ledare Nicolae Ceauşescu tal i Bukarest. Diktatorn som är van vid att ta emot folkets hyllningar blir förstummad när folkmassan plötsligt börjar bua. Antagligen går det då upp för honom att slutet på hans styre börjar närma sig. Ceauşescu och hans fru tar till slut skydd inne i byggnaden och flyr från Bukarest i helikopter dagen efter. De fångas av polis och båda två avrättas av militären några dagar senare. 

En psykologisk mekanism som förmodligen hjälpte folket att trotsa rädslan för diktatorn och göra motstånd är deindividuation, anti-normativt beteende som uppstår när människor känner att de inte blir sedda eller identifierade som individer. Här var normen innan revolutionen att huka för överheten, men naturligtvis kan samma effekt ta fram det värsta ur människor. Professor Philip Zimbardo har studerat just detta i sitt uppmärksammade fängelseexperiment på Stanford university. Läs mer om det här!

Tack till 100 känslor-läsaren Staffan Johansson som tipsade om klippet!

Av: John Airaksinen