Den mörka sidan av specifika och utmanande mål.

Hundratals studier visar att mål är bra för människor: bland annat är det är lättare att gå ner i vikt och lättare att få ner arbetsplatsrelaterade skador med specifika mål. Målsättning är en medicin med en förmåga att ta bort tveksamheter och tvivel kring vad som behöver göras. Som alla mediciner har den dock en bieffekt.

Det stora amerikanska företaget Sears satte under 90-talet ett väldigt specifikt och utmanande mål för sin bilrepationsverksamhet: Reparatörerna skulle sälja för 147 dollar i timmen. Problemet var att reparatörerna då erbjöd kunderna reparationer de inte behövde och tog mer betalt än vad som var skäligt. Styrelsemedlemmen Edward Brennan erkände senare att målsättningen hade uppmuntrat de anställda att lura kunderna.

Målsättning är en kraftig medicin, se till dosera rätt och håll koll på bieffekterna.

Läs mer: The dark side of goal setting på PsyBlog och den vetenskapliga artikeln Goals Gone Wild: The Systematic Side Effects of Over-Prescribing Goal Setting.