@dattadeva Bra tillägg, natur…

@dattadeva Bra tillägg, naturligtvis är det också faktorer som spelar roll!