Därför utvecklade vi träningsprogrammen

Vi har ända sedan vi startade Psykologifabriken för fyra år sedan haft som mission att göra det lätt att ta till sig spännande psykologisk forskning – och att börja använda den i vardagen!

Vi tycker att det är fantastiskt att intresset för psykologi vuxit så mycket de senaste åren – och att till exempel Modern Psykologi blivit en självklar del av tidningsfloran (som dessutom våra stora dagstidningar ofta citerar) och att 78-årige psykologen Daniel Kahneman kan skriva en populärvetenskaplig bok om beteendeekonomi som blir en bästsäljare över hela världen.

Men ur vårt perspektiv har vetenskapen nått sin verkliga potential först när det blir lika självklart att efter man läst om spännande insikter från forskningen också börja testa att agera på nya sätt och verkligen tillämpa kunskapen i sin vardag.

Detta vill vi bidra till – och det är därför vi har utvecklat Psykologifabrikens träningsprogram!

Vi tycker att man efter att ha läst om hur forskningen visat att multitasking är både ineffektivt och leder till stress ska få vägledning till att börja träna att jobba i fokuserade korta pass i vardagen – och dessutom kunna se resultatet av det.

(läs om hur vi gjorde just detta i vårt interna experiment Project Omar som blev grunden till träningsprogrammet Sluta skjuta upp)

Eller att en chef som läser om hur stor skillnad det kan göra att träna in en vana att ge feedback ska kunna få hjälp att göra det! För att träna in nya vanor är som bekant inte något man gör i en handvändning.

(läs om hur en rad chefer runt om i Sverige – och en i Indien – gjorde detta i vårt projekt Bodenstein som blev grunden till träningsprogrammet Ledarverkstan)

Det finns ju också en massa spännande psykologisk forskning på inlärning som vi använder oss av i träningsprogrammen. Till exempel tar vi till vara insikten om att vårt minne delvis är kontextberoende, att våra minnen inte är helt fristående från det sammanhang där de lärdes in. Du som varit på utbildning på en kursgård har säkert varit med om detta: Där och då lärde föreläsaren ut något som tycktes omvälvande, men väl tillbaka på jobbet blev det liksom ingen skillnad. Det är så det fungerar med nya beteenden – de kommer att kommas ihåg bättre i den miljö där de först provades. Med andra ord, vill du använda nya kunskaper och färdigheter på din arbetsplats så är det där du ska lära dig dem.