Dansa på deadline – Minimål

Början är oftast svårast. Obehaget vi känner inför att ta tag i en uppgift som vi tror är tråkig och besvärlig gör att vi flyr så länge vi kan. Efter stor vånda lyckas vi till slut sätta igång och jobba, bara för att upptäcka att det vanligtvis går lättare än vi först hade tänkt oss. Ett bra knep för att ta sig över den initiala tröskeln är därför att göra den första ansträngningen så liten som möjligt.

Istället för att börja med ditt första delmål kan det därför vara effektivt att mjukstarta med minsta möjliga steg i rätt riktning: ett minimål. Syftet är att sänka kraven så pass att du inte ska behöva så mycket motivation för att påbörja ditt arbete. Det kan till exempel handla om att enbart skriva tre meningar på den uppsats du ständigt skjuter upp, eller att bara rensa en av de lådor som står och skräpar på vinden. Precis som du tidigare har lärt dig när det gäller målsättning kan du även här utgå från antingen input eller output när du ska fastställa ett minimål för dig själv. Du kan till exempel välja att jobba med din uppgift i tio minuter eller specificera en liten del av uppgiften som du ska göra.

dansa-pa-deadline-uppskjutandets-psykologi

Minimål är ett utmärkt sätt att bryta igenom den ovilja som inledningsvis förekommer när vi ska jobba med något som känns tråkigt eller obehagligt. På så sätt motstår vi lättare impulsen att lägga arbetet åt sidan och ägna oss åt något annat. Ofta tillämpar vi minimål i vardagen utan att reflektera över det, exempelvis när vi tar fram allt material som behövs för att utföra en uppgift. Vitsen med minimål är inte att vi ska hinna så långt som möjligt på så kort tid som möjligt, utan enbart att övervinna känslan av obehag. När vi väl har kommit igång brukar obehaget avta och vi kan ta oss an nästa delmål på väg mot vårt långsiktiga mål.

Ovanstående text är ett utdrag från boken Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi, utgiven på förlaget Natur & Kultur. Författare är Alexander Rozental och Lina Wennersten. Boken finns tillgänglig i handeln från och med den 17 mars och går att beställa på BokusFör mer information besök gärna bokens hemsida.

Foto: http://www.flickr.com/photos/dahlstroms/