Dansa på deadline – Distraktioner

En vanlig anledning till att vi prokrastinerar är att vi blir avbrutna i vårt arbete. Inte sällan rör det sig om telefonsamtal eller att personer i vår omgivning vill oss något. Problemet med detta är att en stor del av vår arbetstid ägnas åt annat än det vi borde, vilket väldigt lätt leder till en upplevelse av bristande kontroll över vår tillvaro. Många gånger är det inte arbetsbördan i sig som ställer till svårigheter för oss när vi jobbar, utan snarare det faktum att vi inte känner att vi har koll på läget. Att återkommande bli avbruten i arbetet blir ännu ett stressmoment i vardagen.

dansa-pa-deadline-uppskjutandets-psykologiUndersökningar visar att en anställd inom tjänstesektorn klarar av att arbeta på en uppgift i högst elva minuter innan han eller hon blir störd av något annat. En del distraktioner handlar om sådant vi inte riktigt kan kontrollera, till exempel att vi sitter i ett öppet kontorslandskap eller behöver kommunicera mycket med våra kollegor. Andra distraktioner är lättare att påverka. Under en vanlig arbetsdag kollar vi exempelvis mejlkorgen i genomsnitt 50 gånger, vilket tar mycket tid i anspråk från andra mer angelägna uppgifter. Vid varje givet ögonblick finns det ett nästintill obegränsat antal distraktioner som lockar och i jämförelse med den uppgift vi egentligen ska ta itu med kan till och med aktiviteter som normalt sett uppfattas som motbjudande plötsligt bli intressanta att ägna tid åt.

Genom att identifiera vad som återkommande gör att du tappar uppmärksamheten när du jobbar kan du minska risken att fastna i aktiviteter som konkurrerar om tiden med det du behöver slutföra. Detta gäller i synnerhet om du upplever att du har svårt att vänta med en belöning och ofta väljer att sysselsätta dig med sådant som ger en mer omgående tillfredsställelse. Samtidigt har alla något att tjäna på att minska antalet distraktioner runtomkring sig, eftersom vi i allt större utsträckning omges av företeelser som får oss att tappa fokus när vi arbetar. För att lyckas med detta gäller det emellertid att vara ärlig mot sig själv. Om du är som de flesta människor har du förmodligen många ursäkter till varför du inte tycker att du ägnar dig åt prokrastinering när du blir distraherad. Dessutom kommer en hel del av det du gör istället för din uppgift antagligen framstå som väldigt relevant att ägna tiden åt. Tänk därför på att det enbart är för din egen skull som du nu ska se över de distraktioner som förekommer i din omgivning. Att bli medveten om vad som avleder din uppmärksamhet kan åstadkomma stora förändringar med väldigt små medel.

Ovanstående text är ett utdrag från boken Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi, utgiven på förlaget Natur & Kultur. Författare är Alexander Rozental och Lina Wennersten. Boken finns tillgänglig i handeln från och med den 17 mars och går att beställa på BokusFör mer information besök gärna bokens hemsida.

Foto: http://www.flickr.com/photos/_kliang_/