Dan Ariely berätta om kraften…

Dan Ariely berätta om kraften i “gratis”, tvivelaktig reklamkampanj från Holland: http://t.co/RrBBmRXj http://t.co/exUtBw0n