Dåliga experter och gubbväldet

Vi ser och läser om dem nästan varje dag, experterna som alltid försöker tala om för oss vad som gäller. Långtgående forskning visar att vi sällan behöver lyssna på dessa. Om vi dock måste lyssna på någon så är min hypotes att vi oftare bör lyssna på en kvinna.

I sin bok Expert Political Judgement berättar Philip Tetlock om sin långtgående forskning på experter. Tetlock har låtit experter och noviser svara på frågor om det rådande läget i världen och vad de tror kommer att hända  framtiden. Det har handlat om frågor så som hur sannolikt de tror det är att Sovjet kommer falla inom tio år och huruvida de tror att vi kommer att få uppleva en ny ekonomisk kris under de kommande 20 åren. De tillfrågade hade oftast tre alternativ så det fanns alltså 33 procents chans att de skulle få rätt på sina prognoser. Värt att nämna är att flera av de 284 experter Tetlock ställt frågor till ofta syns i TV som just experter. När Tetlock sammanställt de ca 80 000 prognoserna visade det sig att det inte gick att hitta några skillnader i hur bra experterna var i jämförelse med noviserna. Faktum är att experterna hade gjort bättre ifrån sig om de hade låtit slumpen avgöra deras val. Experter som yttrar sig är alltså sällan att lita på, kanske inte så mycket nytt för många av er.

Ett intressant fynd från Tetlocks forskning är att det verkar finnas två typer av experter, av Tetlock kallade igelkottar och rävar. Igelkottar är den typ av expert som verkar veta en stor grej. Dessa låter sedan allt passera genom ett filter färgat av denna “grej” som till exempel kan vara en politisk åsikt eller teoretisk hållning. Dessa använder alltså vad man kallar för top down-processer när de försöker förklara varför världen är som den är och hur den kommer att se ut i framtiden. Två typiska igelkottar är Allan Greenspan och Göran Greider. Greenspan har själv sagt att han aldrig kommer att tala positivt om statlig reglering och Göran Greider är heller inte sen med att inta en radikal hållning. Likheterna mellan dessa (som troligtvis står på varsin sida av det politiska spektrumet) är alltså att deras yttranden i hög grad är färgad av deras tanke om hur världen fungerar. Detta synnerligen mindre charmiga attribut gör dem till igelkottar vilket enligt Tetlocks forskning är den typen av expert som är sämst på att sia om framtiden.

Den andra typen av expert kallar Tetlock för rävar. Dessa använder i högre grad bottom up-processer vilket innebär att de baserar sina åsikter på flera informationskällor och har en större respekt för att världen är oregelbunden. Jämfört med igelkottar så är dessa lite bättre på att predicera vad som kommer att ske i framtiden. Det har visat sig att igelkottar är mycket vanligare att se i TV vilket kanske inte är så konstigt. En debatt mellan Greenspan och Greider har garanterat högre underhållningsvärde än en debatt mellan två doktorander.

Inför detta inlägg ville jag komma på några exempel på igelkottar och rävar. Det var givetvis lättare att hitta igelkottar eftersom vi ser dem dagligen på TV eller i tidningen. En sak som slog mig var att jag bara kunde komma på exempel på manliga igelkottar. Hur mycket jag än rannsakade mig själv så kunde jag inte komma på en enda kvinnlig igelkott. Ett tag var jag på väg att mejla Rättviseförmedlingen men insåg det absurda i att be om dåliga kvinnliga experter. I ett samtal med min vän Magnus kom vi på att det kanske är så acceptansen för dåliga kvinnliga experter (ja Greenspan, Gerider och andra igelkottar ÄR dåliga experter) är så låg att de helt enkelt inte finns kvinnliga igelkottar. Min hypotes är att om en kvinna skulle få “gubba loss” som Greider, Guillou och Greenspan så skulle hennes tid som expert snabbt vara förbi. I min värld är det ingen slump att Maria Wetterstrand ofta beskrivs som påläst, balanserad och lite tråkig. Trots att hon är politiker så måste hon vara mer utav en räv, det vill säga just påläst och balanserad. Hur långvarig hade hon varit om hon likt Lars Ohly och Jan Björklund bara låtit sin politiska åsikt tala och strunta i allt som heter statistik och balanserade argument?

Givetvis så måste det finnas kvinnliga igelkottar så om du har några förslag är det bara att posta dessa i kommentarsfältet