Chefen som fiende

Mina kollegor snackar skit om vår chef som de tycker är burdus. Jag uppskattar inte detta men vet inte riktigt hur jag ska göra för att ändra på det. Har du något tips?

Konflikter med chefen är väntade. En ny grupp är socialt inriktad och beroende av ledaren för att få styrning. I takt med att gruppmedlemmarna blir trygga med varandra börjar de skifta sitt fokus till att bestämma mål och roller tillsammans med chefen. Det är då vanligt att gruppens deltagare börjar se ledaren i ett mindre positivt ljus. De kan tala illa om denne samt drömma om att en annan chef minsann skulle göra det hela bättre. Fast ligger problemet verkligen på chefen eller kan det handla om situationen?

I experimentet “From Jerusalem to Jericho” bad man präststudenter att hålla ett föredrag om “den gode samariten”, och placerade en man som spelade skadad på vägen till föreläsningslokalen. Alla präststudenter vet att man bör vara hjälpsam som präst – och samtliga hade dessutom blivit påminda om det genom historien om den gode samariten, men det som avgjorde om präststudenterna stannade för att hjälpa till var något annat: hur bråttom de hade. Av dem som hade bråttom var det endast 10 procent som hjälpte till, medan 63 procent av dem som hade mer tid sträckte ut en hjälpande hand. Det som ser ut att vara ett problem med en person är ofta ett problem med en situation.

Samma sak kan det vara med skitsnacket om chefen. Alla chefer vet att man inte ska vara burdus – och blir förmodligen påminda om det. Gruppen som talar illa om sin chef kan ha missat miljöns påverkan. En påverkan som gruppen till stor del är ansvarig för. Det finns alternativ till att snacka skit om chefen, klaga på personlighetsdrag och försöka önska sig bort från problemet. I stället gäller det att diskutera arbetet och skapa förutsättningar för chefen att göra rätt.

Klagar dina kollegor över korta ställtider? Be dem berätta för chefen om hur olika förberedelsetider påverkar deras arbete. Stör de sig på att det bara är budgetmålen som följs upp? Fråga dem om de har kommit med förslag till chefen på hur kvalitet eller andra aspekter kan följas upp.

Präststudenterna kunde lättare stanna och hjälpa en person i nöd när de hade mindre bråttom. Hur kan ni hjälpa er chef?

Denna text kommer från en frågespalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa andra spalter här. Vill du ställa en fråga? Mejla den till oskar (@) psykologifabriken.se, skriv i kommentarerna eller säg hej på Twitter