Bush ger Merkel ofrivillig massage: Obehag

2006: Den amerikanske presidenten får Tysklands förbundskansler att stelna till på G8-möte. 

George W Bush reser sig från sin stol under ett G8-möte i S:t Petersburg och lägger händerna på Tysklands förbundskansler Angela Merkels axlar – vilket får henne att reagera kraftigt. Trots att hennes reaktion är väldigt kort och upplösningen på det här klippet är ganska låg kan jag nästan själv känna i min kropp hur hon ryser och stelnar till av obehag när presidenten rör vid henne.

Den mänskliga förmågan att känna vad andra känner är naturligtvis något som psykologiforskare intresserat sig för. När vi ser en annan människa som har ont kan vi oftast dela deras upplevelse – eftersom synintrycken delvis aktiverar samma delar av hjärnan som sköter den emotionella upplevelsen av egen smärta. Men det finns människor som också får en högst påtaglig fysisk smärtupplevelse bara av att se någon som är skadad! Två forskare från Birmingham University har visat att de personerna även aktiverar de delar av hjärnan som hanterar den sensoriska upplevelsen när de bevittnar smärtan. Att känna en annan människas smärta är alltså inte bara ett bildligt uttryck! 

Av: John Airaksinen