Bota dina tvångstankar med KBT via Internet!

Känner du någon med tvångssyndrom? Eller har du själv problem med obehagliga tankar om att du har glömt stänga av spisen, att du kan få en smitta eller att du är rädd att skada någon? Då finns det hjälp.

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till en vetenskaplig studie på Karolinska Institutet där personer med tvångsproblematik kan få hjälp över Internet. Psykologifabriken fick tag på psykologen Erik Andersson, som leder studien, för att få svar på några frågor.

Är tvångssyndrom som i den där filmen med Jack Nicholson, Livet från den ljusa sidan? 
Det kan man nog säga. Melvin, som spelas av Jack Nicholson, lider av s.k. ”tvättvång” vilket innebär att Melvin får jobbiga tankar om att han kan ha blivit smutsig eller smittad med bakterier. För att lindra obehaget tvättar Melvin händerna frenetiskt eller har på sig plasthandskar. Men det finns många andra typer av tvång än att tvätta händerna överdrivet. Vanliga tvångsteman kan vara att man glömt låsa dörren, att man ska råka skada någon eller göra misstag. Andra teman kan vara att man får obehag av att saker inte ligger i ordning eller symmetriskt. Man hamnar då i ritualer för att ställa saker ”rätt” eller måste städa lägenheten i flera timmar.

Vad får man göra i er behandling? 
Inledningsvis ägnar psykologen och klienten några veckor åt att skaffa sig en noggrann bild av klientens livssituation, tvångsproblem och mål. I vårt program jobbar man med en självhjälpsmanual som innehåller ett nytt tema för varje vecka. Självhjälpsmanualen är skräddarsydd för klientens problematik och all kommunikation med psykologen går via ett säkert e-postsystem. När man gjort analysen är nästa steg att gemensamt göra en behandlingsplan. Vår behandling utgår från kognitiv beteendeterapi vilket innebär att man gradvis vågar söka upp situationer där skrämmande tankar väcks. Om man är rädd för smuts, eller smitta, är målet att i gradvisa steg utsätta sig för sådant man känner är smutsigt eller smittat och sedan avstå från att tvätta händerna. Om man kontrollerar dörren eller spisen mer än vad som är rimligt, består behandlingen i att t.ex. stänga ytterdörren på väg ut utan att göra någon kontroll av om den är stängd. Om man har en överdriven rädsla för att ha kört på någon med bilen är målet att köra på vägar där det finns folk utan att köra tillbaka och se efter. Det har visat sig att om man övar många gånger på sådana situationer så minskar obehaget på lång sikt. För att bli hjälpt av behandlingen krävs det att man ägnar mycket tid till självständigt arbete, precis som i en vanlig traditionell KBT-behandling.

Vad ser du i spåkulan när det gäller behandling av tvång? 
Vår förhoppning med Internetförmedlad KBT är att kunna erbjuda fler människor en effektiv behandlingsmetod. Många söker idag inte hjälp eller erbjuds inte rätt hjälp på sin hemort. Att kunna erbjuda en effektiv behandling via Internet kan förhoppningsvis hjälpa fler människor till ett liv utan tvång. Det är egentligen inte så mycket som skiljer Internet-KBT från traditionell KBT. Skillnaden är sättet att kommunicera. I framtiden kanske vi får se en kombinerad terapi, där klienten både träffar sin terapeut i terapirummet och via e-postkontakt.

Vill du veta mer om studien? Gå in på www.internetpsykiatri.se eller maila Erik Andersson: erik.andersson@sll.se

Vill du så får du gärna sprida länken till studien eller denna intervju, till exempel på facebook! Så kan fler personer med tvångsproblematik få hjälp.