Blir man lyckligare av att blogga?

Blir man lyckligare av att blogga? Det är något Psykologifabriken tillsammans med journalisterna och författarna Eric Schüldt och Anders Rydell ska undersöka i projektet Sorglösheten!

Eric och Anders är förresten på omslaget till DN På Stan idag! Artikeln som berör ämnen som psykologisk flexibilitet, slump och nyttan av att bryta rutiner började som en idé i Psykologifabriken som vi aldrig genomförde själva, utan gav bort till På Stan. Vi tyckte såklart att var kul om Sorglösheten kunde få uppmärksamhet, men också att det var en rätt rolig utmaning att se om vi kunde kläcka en idé som kunde göra psykologi i allmänhet och ACT i synnerhet relevant för På Stans läsare! Döm själva om vi lyckades med idén – och På Stan med utförandet!