Bieffekterna av ökad psykologisk trygghet

Vi är alla medvetna om att medicinering kan medföra oanade bieffekter. Men vilka är bieffekterna av att att öka den psykologiska tryggheten i en grupp? Detta är något som UNF:s förbundsstyrelse fick erfara efter en insats tillsammans med Psykologifabriken.

Vilka är UNF?

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF är en del av det unga civilsamhället som politiskt och med andra medel arbetar för en demokratiskt och solidarisk värld, fri från droger. Styrelseordförande Isabelle Benfalk såg en insats med fokus på att stärka samarbetet i styrelsen som en viktig investering. Att ett stärkt samarbete bidrar både till ett bättre arbetsklimat och ökad effektivitet och måluppfyllelse för UNF som organisation.

Vad är psykologisk trygghet? 

Psykologisk trygghet innebär en miljö där du känner dig som en önskvärd medlem i gruppen och vågar berätta om dina misstag eller komma med förbättringsförslag utan oro för att bli påhoppad eller kritiserad. Grupper med hög psykologisk trygghet uppmuntras att dela med sig av sina misstag, och kan därför lära sig av dem. Detta leder till att de begår färre misstag och presterar bättre jämfört med grupper där den psykologiska tryggheten är lägre. Att aktivt arbeta med att öka den psykologiska tryggheten i en grupp medför flera positiva effekter.

Inledande kartläggning

Det första steget i insatsen var en kartläggning som undersökte hur styrelsen låg till inom de åtta principerna för framgångsrika team. Detta gav UNF och Psykologifabriken ett vetenskapligt baserat underlag för att avgöra fokus för insatsen. Kartläggningen innebar även att insatsens resultat, den faktiska förändringen i gruppen, gick att mäta. De två utvecklingsområden som valdes ut som fokus för insatsen var psykologisk trygghet och feedback.

Hur medicinerades den psykologiska tryggheten?

Under hösten träffades UNF och Psykologifabriken vid tre tillfällen för interaktiva workshops. Här diskuterade vi vision, identifierade mål och kartlade beteenden som tog styrelsen närmare målen. Parallellt med gruppinsatsen deltog styrelseordförande Isabelle Benfalk i individuell ledarskapscoachning med Psykologifabriken med fokus på att stärka insatsens implementering. Mellan de fysiska träffarna arbetade styrelsen med träningstips från boken Ensam eller stark med fokus på att stärka psykologisk trygghet och feedback. Två exempel på träningstips som UNF’s styrelse arbetade med är återkoppling och att finna hjälpsamma förebilder i styrelsen. I Psykologifabrikens tjänst Habitud PRO får er organisation tillgång till fler än 400 vetenskapligt baserade träningstips som gör er organisation starkare!

Hjälpte medicinen?

Kort svar: Ja!

Efter insatsen med Psykologifabriken visade mätningen att den psykologiska tryggheten och mängden feedback hade höjts med en signifikant förbättring. Detta innebär, på vanlig svenska,att det var en tydlig märkbar utveckling inom dessa områden. Förutom att resultaten visade på klar förbättring så var även styrelsens egna upplevelse att det gruppen kändes tryggare. Styrelsemedlemmarna berättade att stämningen förbättrats både vid fysiska träffar och i forumet för deras distanskommunikation.

Så… Vilka var bieffekterna?

Medicinen hade även andra effekter: Nämligen *trumvirvel* en signifikant förbättring av samtliga 8 principer! Detta betyder att genom att UNF genom att aktivt arbeta med psykologisk trygghet och feedback även fått en tydlig märkbar utveckling gällande de övriga sex principerna för framgångsrika team.

Låter det för bra för att vara sant? Nästan… Är det värt att skryta om? Synnerligen!
Rena, rama mirakelmedicinen! Styrelseordförande, Isabelle Benfalk, säger om insatsen:

”Vi uppnådde precis det vi hoppades på! Vi blev mer sammansvetsade som styrelse, vi lärde oss mer om varandra och om våra styrkor som grupp. Vi fick också med oss verktyg för att fortsätta jobba med oss själva. Det var en underbar insats som vi verkligen behövde!”

Visst låter det spännande?

Vi på Psykologifabriken är stolta som tuppar över att UNF genomfört denna insats tillsammans med oss! Vi hoppas att deras ambition att utvecklas som grupp kan inspirera andra organisationer till att vilja och våga prioritera utveckling.

Om er organisation är intresserade av att göra som UNF kan ni läsa mer om Psykologifabrikens insatser här eller mejla team@psykologifabriken.se.