Beslutsbyrån — psykologin om hur människor fattar beslut

Varför känns det mindre jobbigt att köpa en resa för 7000 kronor än en tidning för 150? Vad är det som gör att vi bestämmer oss för att iPhone är en bättre telefon än HTC? Vad påverkar våra beslut när vi står inför oändiga valmöjligheter? Och vad får människor att tänka långsiktigt?

Beslutsbyrån är en föreläsning om beteendeekonomi – psykologin bakom hur människor fattar beslut. Människor är sällan rationella ens när de själva tycker sig vara det: Vi hatar förluster mer än vi älskar vinster och väljer gärna sådant som är kortsiktigt förstärkande istället för långsiktigt bra för oss. I Beslutsbyrån tar vi tillvara på forskningsfynden om hur männniskor fattar beslut och omvandlar dem till kunskap som du kan tillämpa i ditt arbete när eller vardag.

Beslutsbyrån har gedigen förankring i forskningsfältet beteendeekonomi, där bland annat Daniel Kahneman och Dan Ariely är tongivande internationella namn.

Format
Den 60 minuter långa föreläsning gör sig perfekt för kickoffs och inspirationsdagar. Här får ni lära er kärnan av ämnet beteendeekonomi samt se hur ni kan göra för att analysera beslut ni och era kunder står inför.

Beslutsbyrån ges också som en tre timmar lång workshopen där vi tittar närmare på hur just ditt företag kan omsätta beteendeekonomiska teorier. Kärnan i workshopen är ett experimentellt förhållningssätt, vi siktar alltid på att omsätta teorier till något konkret i er verksamhet. Det kan handla om en produkt ni vill uppdatera eller en hypotes ni har om era kunder som ni gärna vill testa.

Kundutlåtanden
Så tycker Daniel Eriksson, produktdirektör på Folksam där Psykologifabriken utbildat i beteendeekonomi:

“När vi mötte Psykologifabriken fick begreppet frisk fläkt en konkret innebörd. En glad och nyfiken, öppen och ungdomlig entusiasm mötte oss och det visade sig blixtsnabbt att de visste vad de pratade om. Där fanns lager på lager av kunskap, snabbt tillgänglig.

De hade distinkta och kompromisslösa idéer om pedagogik och sina ämnesområden, men var oerhört flexibla och lyhörda för våra önskemål. Jag har aldrig sett en utbildningsinsats som så påtagligt anpassats och förbättrats under resans gång. Ett genuint partnerskap i utveckling i stället för en klassisk utbildningsinsats.

Ryktet om och nyfikenheten på denna utvecklingsinsats har spritt sig i vår organisation, och vi kan se konkret hur nya tankefrön spirar och mentala modeller håller på att
omformas. Vi har dubblerat, och tredubblat kapaciteten i utvecklingsinsatsen. Och ska kanske fyrdubbla och femdubbla den. Så högt värderar vi den och och så stort har suget blivit.

Vi kommer att få nöjdare kunder.”

Utbildningsledare
Beslutsbyrån leds av Niklas Laninge. Han har hållit utbildningar och arbetat som konsult med idéutveckling åt bland andra Kulturhuset, Doberman, Folksam och Min Pension. Niklas har bland annat medverkat som expert i Godmorgon världen i P1 och i Nyhetsguiden i P3. Varje vecka skriver Niklas om beteendeekonomi på sin blogg Valbloggen.

[contact_info]

Läs några poster från Valbloggen

Varför vi accepterar Spotifys begränsningar
Psykologin bakom den perfekta deckaren
Om varför 20 kronor inte alltid upplevs som 20 kronor