perfektionism

Behandlingstudie för perfektionism

I dagens samhälle kan människor uppleva stor press på att ständigt behöva prestera högt. Det är viktigt att ha en bra utbildning, göra karriär, vara en bra förälder, ha ett stort socialt nätverk, vara vältränad och äta rätt. Allt fler personer kämpar med höga krav på sig själva. När kraven blir orimligt höga och individen börjar må dåligt över att inte kunna leva upp till kraven, kan detta vara tecken på perfektionism. Perfektionism utmärks av höga krav, en rädsla för att misslyckas och att, oavsett prestation, vara självkritisk.

– Idag vet vi inte hur många personer som faktiskt lider av perfektionism, men vi vet att detta ofta förekommer hos personer som lider av andra psykiska sjukdomar, såsom depression, ätstörningar och andra ångesttillstånd, säger Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings universitet

Nu startar därför forskningsprojektet Devin, som erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) till personer som upplever perfektionism. KBT har tidigare visat sig vara hjälpsamt vid perfektionism, och erbjuds nu via internet.

– Med hjälp av internet blir det lättare för fler att få tillgång till psykologisk behandling. Idag är det många som lider av psykisk ohälsa, men som av olika anledningar inte vågar eller vill ta kontakt med sjukvården, säger Gerhard Andersson, och tillägger, Internetbaserad psykologisk behandling har visat sig vara lika effektiv som traditionell behandling. Internet gör att det blir en mindre tröskel mellan vården och patienterna.

Behandlingen administreras via internet och pågår i 8 veckor. Studien söker personer över 18 år som upplever perfektionism och deltagandet är gratis. För mer information och intresseanmälan, gå in på studiens hemsida.

För dig som är nyfiken på vilka forskningsprojekt som för närvarande bedrivs eller planeras för framtiden inom Internetbaserad psykologisk behandling, besök gärna www.studie.nu

Foto: https://www.flickr.com/photos/ramnaganat/