depression

Behandlingsstudie för äldre med depression

Psykisk ohälsa hos äldre är ett område som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Detta trots att Socialstyrelsen uppger att så många som 12-15 % av alla som är 65 år eller äldre lider av nedstämdhet och depression. Många har även samtidig ångestproblematik. För att erbjuda fler möjlighet till psykologisk behandling startas nu ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet som riktar sig till personer som är 65 år eller äldre och som lider av nedstämdhet och ångest.

– Det är svårt för äldre att få tillgång till psykologisk behandling idag. Oftast erbjuds psykofarmaka, något som visat sig ha sämre effekter för deprimerade personer över 65 år. Det finns alltså ett stort behov av att denna målgrupp erbjuds psykologisk behandling för sina besvär, säger Gerhard Andersson, professor i psykologi vid Linköpings universitet.

Behandlingen baserar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) och kontakten med behandlaren sker över internet. All behandling skräddarsys efter deltagarens unika problembild. Den här formen av internetadministrerad KBT har i tidigare studier visat goda effekter för bland annat depression, ångest och sömnproblem, dock för en yngre population. Behandlingsinnehållet i detta projekt är avsett att vara anpassat både för åldersgruppen men också för individuella skillnader.

Projektet riktar sig till personer som är 65 år eller äldre och som lider av nedstämdhet och depression. Även personer som samtidigt lider av ångest kan delta. Behandlingen pågår under 10 veckor, är gratis och inga resor krävs. Det enda som krävs är tillgång till dator med internetuppkoppling.

För vidare information och anmälan gå in på studiens hemsida.

För dig som är nyfiken på vilka forskningsprojekt som för närvarande bedrivs eller planeras för framtiden inom Internetbaserad psykologisk behandling, besök gärna www.studie.nu

Foto: https://www.flickr.com/photos/visualpanic/