Psykologifabrikens blogg

Poster av Oskar Henrikson

Äter liberaler mer insekter?

Liberala äter gärna ny sorts mat och ifrågasätter auktoriteter – men är inte särskilt lojala till den egna gruppen. Det menar psykologen Jonathan Haidt som undersökt moral och personlighet hos liberala och konservativa.

Läs mer →