GruppdynamikEn bild från "8 steg till bättre gruppdynamik" i Modern Psykologi

Åtta steg för en bättre gruppdynamik

Överfiskning i våra hav är ett stort problem. Ett ensamt fiskelag vill gärna maximera sin vinst, men när alla gör det så riskeras fiskenäringens framtid vilket drabbar alla på sikt. Det avslöjar något om människor i grupp: det är lätt att vi vill öka den egna vinningen. Även om vi kan råka bita den hand som när oss. Problemet brukar kallas ”allmänningens tragedi” och utmaningen gäller även för en vanlig arbetsplats. Kanske har du någon gång upplevt att en person arbetar mot organisationens mål medan någon annan mest vill göra karriär eller att det är samma personer som smiter från att byta kaffefilter. Det finns helt enkelt en risk för att vi blir själviska i grupp.
Nationalekonomen Elinor Ostrom har hittat åtta principer som motverkar att människor i grupper och organisationer bara tänker på sin egen vinning. Dessa principer har nu väckt intresse från psykologer eftersom de fungerar utmärkt i kombination med psykologiska teorier. Följ hennes åtta principer för att stötta osjälviskhet och bygga en välfungerande organisation.

1. Tydlig grupp med tydligt mål

För att överhuvudtaget veta när ni samarbetar eller kör solo är det viktigt med ett gemensamt mål. Som att det ska finnas fisk kvar även på tio års sikt eller att göra det prisvärt att åka till Mars. Fördelen med ett mål är att det klargör vilka beteenden som är önskvärda. Det kan vara att fiska efter en kvot eller att skapa en rymdraket som kan användas flera gånger.

2. Rättvis fördelning mellan insats och belöning

Vi kan se tre vanliga mönster hos personer i grupp: antingen vill du ha det så bra själv som möjligt, ha det bättre än dina kollegor eller så vill du organisationens bästa. För att få alla tre typer att agera för det gemensamma behövs några knep. Skapa ett tydligt mål och balansera belöningen som ges för ansträngningar i riktning mot det målet. Kan ni visa hur ansträngningar mot målet även gynnar individen? Vilka blir de individuella vinsterna av att fiska efter kvoterna eller att lyckas bygga en raket som kan landa?

3. Rättvist och inkluderande beslutsfattande

Om någon annan sätter mål åt dig så finns det risk att den personen utnyttjar dig. Detta genom att råka sätta ett mål som är bra för den men mindre bra för dig. Genom att inkludera alla i beslutsfattandet kan alla bevaka sina egna intressen.
Boka gärna en träff då ni gemensamt ska bestämma hur ni fattar beslut. Exempelvis om mål. Då kan ni skapa mer engagemang när det kommer till att nå gemensamma mål. Vill alla att fisken ska finnas kvar på tio års sikt? Vill alla åka till Mars?

4. Uppföljning av överenskomna beteenden

Är människan alltid egoistisk eller finns faktiskt altruism? Kommer en fiskare alltid lockas att överfiska? Evolutionsforskaren David Sloan Wilson svar är att altruism finns och den har skapats av en evolution där grupper med själviska personer inte klarat sig särskilt bra. Wilson menar att själviskhet lätt kan ge en konkurrensfördel i den egna gruppen. Exempelvis att en fiskare kan få mer fisk än sin rival genom att använda mer än sin kvot. I konkurrens med en annan grupp däremot kommer det gäng med flest altruistiska individer att vinna. Den grupp där flest personer arbetar mot det gemensamma målet och det gemensammas bästa kommer att klara sig bättre. Fiskarna i området som inte fiskas ut kommer fara bättre än de där fisken försvinner. Rymdingenjörerna som samarbetar för att nå Mars kommer lyckas bättre än de som vill bygga rymdskepp för att kunna skryta på sitt CV. Därför är det viktigt att uppmuntra samarbete inom grupper.

Bestäm ett par osjälviska beteenden som leder till ert gemensamma mål. Hur kan ni uppmuntra dessa? Som att tacka de som frivilligt erbjuder sig att ta på sig arbetsuppgifter.

5. Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden

Finns det besvärliga beteenden i din organisation som du inte förstår hur de har dykt upp? Som att någon inte plockar undan i köket på rymdstationen? Evolutionen i en organisationskultur kan liknas med evolutionen för djur i en viss miljö. I en sandöken kommer djur som har färger i bruna och gråa toner ha större chans att klara sig från rovdjur. I en organisation är det de beteenden som uppmuntras som överlever. Det sker en egen slags evolution som inte behöver vara särskilt genomtänkt. Så det är viktigt att även bestämma vilka beteenden som ni inte vill uppmuntra, de beteenden som leder bort från ert mål, så att ni inte slentrianmässigt råkar peppa de personer som drar hem för mycket fisk eller som drar skämt istället för att diska sin disk. För då överlever det beteendet. Bestäm sedan hur ni kan trappa upp ett litet straff. Det kan börja väldigt litet, som att bara påpeka att det hänt.

6. Snabb och rättvis konfliktlösning

När två personer känner sig otrygga kring om de kommer bli blåsta är det stor risk att de blir själviska. Se till att lösa konflikter genom att visa på hur alla kan vinna på att arbeta mot det gemensamma målet.

7. Mandat till självbestämmande

Kan själv! Allt från barn till vuxna till grupper motiveras av att få bestämma själva. Enligt Self determination theory är autonomi ett av människans basbehov. En grupp som ingår i en större grupp riskerar att få en massa regler tilldelade från högre ort. Likt en välmenande förälder kan FN lägga sig i fiskeorganisering och den intelligente rymdentreprenörschefen kan råka mikrostyra team långt från sina egentliga arbetsuppgifter. Det kan allvarligt skada poängen med princip tre om överenskomna regler för beslutsfattande. Se till att organisera för en hög grad av självbestämmande i de grupper som finns i organisationen.

8. Koordinering med andra grupper.

Hur effektiva ni än är som grupp kan ni alltid få ert arbete förstört av andra grupper om de inte vill samarbeta, lösa konflikter konstruktivt eller om de har mål på tvärs med era. På samma sätt som några återhållsamma fiskare kan bli utnyttjade av några som fiskar mer än de ska. Eller hur teamet som ska bygga raketerna till rymdskeppet kan få problem när PR-avdelningen hetsar fram en för prematur deadline. I större organisationer kan grupper samordnas genom att de alla följer nationalekonomen Elinor Ostroms principer.
Överfiskning är ett stort problem. Kanske blir vi en dag av med planeten jorden och behöver ha en backup i form av att kunna bo på Mars. Oavsett vilka utmaningar vi människor möter måste vi organisera oss för vårt gemensammas bästa. Med dessa åtta principer kan vi få det att hända.

Denna text publicerades ursprungligen i tidningen Modern Psykologi och sammanfattar de åtta principerna från vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team. Du kan skaffa den på Bokus eller Adlibris eller läsa mer om principerna här och få provsmak ur boken här.