Att sova på saken

Ett vanligt råd när vi behöver fatta svåra beslut eller hantera tuffa situationer är att sova på saken. En utbredd uppfattning bland människor är att sömn får oss att bearbeta information omedvetet och således hjälper oss att komma fram till rätt slutsats. Att sömn har en stor betydelse för sådana saker som minne, koncentration och problemlösning finns det starkt stöd för, men om det också kan underlätta vårt beslutsfattande är desto mindre utforskat. Nya rön visar att sömn kan påverka de känslor vi upplever inför ett beslut, men att det inte nödvändigtvis gör oss mer säkra.

Forskning kring sömn har visat att trötta individer oftare väljer nytta framför att minimera risken för förluster, något som kan få till följd att vi fattar beslut som är mindre övervägda. Sömn är även förknippat med bättre resultat på minnestest, ökad flexibilitet vid svåra uppgifter samt förbättrad kreativitet. För att undersöka om det dessutom kan vara fördelaktigt vid beslutsfattande genomförde Uma Karmarkar, professor i företagsekonomi vid Harvard Business School i Boston, USA, tillsammans med kollegor två separata experiment.

I båda fallen fick försöksdeltagarna titta på bilder av väskor med tillhörande beskrivningar, exempelvis trendig och snygg, för att sedan minnas denna information inom loppet av tio minuter respektive tolv timmar. Personerna skulle dessutom välja vilken väska de föredrog, om de kunde tänka sig köpa den själva, liksom skatta hur lätt det var att fatta detta beslut samt hur säkra de kände sig. Uma Karmarkar jämförde därefter deras svar utifrån om försöksdeltagarna fick någon sömn eller inte – hälften var tvungna att hålla sig vakna, hälften fick sova.

Resultatet visar att sömn hade en effekt på personernas uppfattning av av de väskor och beskrivningar som de skulle lägga på minnet, det fick dem att bli mer attraktiva och tilltalande, men att det däremot inte påverkade den självupplevda kvalitén på deras beslut eller huruvida de kunde tänka sig att köpa dem. Uma Karmarkar sammanfattar experimenten med att sömn möjligen kan vara av betydelse för de känslor vi har inför ett beslut, men inte att det gör oss mer säkra på vilket beslut vi ska fatta, vilket ofta är vad vi eftersträvar när vi ska “sova på saken”.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bdm.1921/abstract

Akademisk referens: Karmarkar, U. R., Shiv, B., & Spencer, R. M. C. (2015). Should you sleep on it? The effects of overnight sleep on subjective preference-based choice. Journal of Behavioral Decision Making.

Dijksterhuis, A. (2004). Think different: The merits of unconscious thought in preference development and decision making. Journal of Personality and Social Psychology, 87(5), 586–598.

Foto: https://www.flickr.com/photos/krystalt/