Att leda i kris – kommunikation för tillit i 7 steg

I en tid med mycket osäkerhet blir ledarskapet extra viktigt. Medarbetare vänder sig till ledarna för att få veta vad som händer och hur de ska agera. Ledare har tillgång till mer information än sina medarbetare, och ser en längre tidshorisont. Därför blir ledarens beteende en signal på vad som händer i organisationen. Så, gör du som ledare saker som är att hälla bensin på elden för medarbetarnas oro? Eller signalerar du att du har läget under kontroll och medarbetarna kan känna tillit till dig och organisationens beslut?

American Psychological Association (APA) sammanfattar 7 punkter hur ledare kan agera och kommunicera för att öka tillit och minimera stress under covid-19 pandemin. 

1) Minska stress genom att själv uppträda lugnt

Nu är inte tiden du som ledare ska stänga in dig i mötesrum eller ses springande i korridoren med kalkylblad i handen. Som ledare behöver du reglera din stressreaktion och agera lugnt. För andra kommer att observera dina reaktioner och handlingar. Nu mer än någonsin behöver du som ledare vara synlig och ta dig tiden att prata med medarbetarna. Att du känner dig stressad och oroad är inte konstigt. Det är en normal reaktion på en onormal situation. Men du behöver inte låta stressen styra ditt beteende, och skapa en svårare situation för dina medarbetare. Reglera stressen genom att uppmärksamma känslan och hitta ett förhållningssätt till tankar som kan trigga stressbeteende.

2) Stötta emotionellt genom att dela information med empati och optimism

Svåra besked väcker olika känsloreaktioner hos oss. Det är riktigt tufft att få beskedet att halva teamet kommer varslas. Som ledare behöver du visa empati genom att uppmärksamma de känsloreaktioner som uppstår.  Alla vill hjälpa till och känna sig delaktiga. Optimism från dig som ledare i det här skedet är att visa på en väg framåt, med fokus “vad kan vi göra för att den sista tiden med hela teamet blir så bra som möjligt?”. På vilket sätt kan varje person bidra just nu? Ju tydligare roll jag får, desto mer delaktig känner jag mig.

3) Skapa tillit med tydlighet 

Var tydlig med vad du vet – och vad du inte vet. För att andra ska lita på dig och uppleva dig trovärdig behöver du visa att du har koll på läget och förstår allvaret i situationen. Men ingen förväntar sig att du har alla svar. Bra ledare säger “jag vet inte” till saker de inte har full koll på och hänvisar frågan till experter, snarare än killgissar själva.  

4) Minska oro genom att vara ärlig och transparent med information

Ibland vill ledare undanhålla information “för jag vill inte sprida onödig oro”. Problemet med det resonemanget är att det finns inget som triggar oro så mycket som kontrollförlust. Genom att undanhålla information triggar du alltså MER oro än om du är transparent med information, även om informationen i sig är oroande. Undvik att ge ett falskt sken att allt är okej. Ge medarbetare så mycket kontroll som möjligt genom att ärligt och transparent dela med dig av informationen. Och var tydlig även med den negativa informationen. 

5) Skapa trygghet genom att kommunicera regelbundet

Brist på kommunikation gör att personer förväntar sig det värsta. Vid brist på information börjar också rykten att formas.  Etablera därför en rutin för hur du kommunicerar, och säg hellre “inget nytt har hänt” än att låta bli att kommunicera alls. 

6) Motivera medarbetare genom att erbjuda ett forum för feedback 

För att må bra och vara motiverade på arbetet behöver vi människor känna oss hörda och inkluderande. Så dina medarbetare behöver, speciellt i dessa kristider, få svar på sina frågor och känna att deras idéer fångas upp. Samtidigt kanske inte du som ledare har tid eller kunskap att inte lyssna på alla idéer och svara på alla frågor. Då är det viktigt att du kan hänvisa medarbetaren tydligt till rätt forum, där personen får tydlig återkoppling.  

7) Led i kris genom att vara en rollmodell!

Som ledare behöver du föregå som gott exempel. Människor gör inte som vi säger, utan som vi gör. Så hur vill du att de ska agera? Gör du så? Reflektera över ditt eget beteende, och exempelvis vilket humör du sprider. Du kan som ledare behöva föregå med gott exempel och vara mer personlig. Dela med dig av dina tankar, känslor och upplevelser av situationen. 

Sammanfattning: Att leda i kris

Att leda i kris handlar om att skapa trygghet i en snabbföränderlig och många gånger oförutsägbar miljö. Ditt beteende som ledare är viktigt för hur medarbetarna uppfattar situationen. Genom att vara en rollmodell och agera lugnt, informera ärligt och regelbundet och visa empati för andras reaktioner kan du hjälpa andra att känna att ni är i det här tillsammans. Det skapar trygghet och tillit till organisationen, och gör det lättare för alla att vilja följa besluten.

Hur kan du bygga tillit och trygghet i ditt team? Vilken av punkterna 1-7 vill du fokusera på?

Vill du ha stöttning hur du leder bra i kris? Hur du kan hantera de utmaningar du möter just nu? Kolla in vår individuella ledarhandledning. Självklart erbjuder vi coachingsessioner över videolänk!