Veckans lyckoövning: använd en styrka i ett nytt sammanhang

Vilka är dina styrkor?
Jag brukar oftast få högst på nyfikenhet, kärlek till kunskap och hopp.
Men vad tjänar det till att veta det?

Nu ska du få träna på att använda dina styrkor i flera sammanhang. Martin Seligmans och andra positiva psykologers forskning visar att om du ofta får användning för sina styrkor minskar stress och sannolikheten för psykisk ohälsa och du ökar troligen också din självacceptans, respekt för och av andra, jobbtillfredsställelse och livstillfredsställelse.

Om vi återgår till mina egna exempel på styrkor – nyfikenhet till exempel. När jag läser något nytt och spännande, träffar någon som kan en massa saker, frågar mina barn hur dagen har varit eller när jag ser något intressant på tv så ter det sig ganska självklart att jag har användning för min nyfikenhet. Jag lyssnar, ställer frågor eller tar reda på hur något ligger till.

I andra sammanhang är det inte lika självklart. På jobbmötet som bara innehåller samma information som förra veckan, i mötet med en person som pratar om saker jag är helt ointresserad av eller på föräldramötet där hela första timmen går åt till att berätta om sådant som lika gärna kunde mejlats ut. Det är då mästarprovet kommer. Hur kan jag använda min styrka för att förändra mitt sätt att hantera dessa situationer i dag? I stället för att ägna jobbmötet åt att klottra blommor, finns det något jag kan lära mig? Hur man inte håller i ett möte? Ta reda på hur vi kan förbättra strukturen på mötet så att vi ökar chansen att fler tycker att det är givande? Ställa en fråga om något som jag tror skulle kunna vara spännande på föräldramötet? Lyssna noga på den tråkige prataren, kanske finns där något litet korn av intressant material om jag anstränger mig? Kan jag avbryta med att fråga något lite tokigt?

Testa att använda en av dina styrkor i ett nytt sammanhang. Skriv upp den styrka du vill jobba med på en lapp eller i telefonen, och definiera samtidigt några beteenden du gör när du använder din styrka. Som att jag lyssnar noga, ställer frågor eller tar reda på hur något ligger till är exempel på beteenden som tillsammans bidrar till min styrka nyfikenhet. Plocka fram lappen/telefonen vid ett tillfälle när du känner dig arg, frustrerad, sur, irriterad, hopplös eller deppig. Hur skulle du kunna ta dig an situationen genom att använda din styrka? Vilka beteenden kan du testa? Prova dig fram, och jobba gärna fokuserat med en styrka en vecka i taget.

Jenny Rickardson

Psykologifabriken hjälper individer och organisationer att utveckla goda vanor i vardagen