Älskade, hatade tv-mammor: Lorelai i Gilmore Girls

Gilmore Girls är en amerikansk dramakomedi som visades fram tills 2007. Serien följer den ensamstående unga mamman Lorelai Gilmore och hennes strävan för att uppfostra sin dotter Rory och ge henne de bästa möjligheterna. Mor och dotter står varandra mycket nära, och trots konflikter, framstår Lorelai som en av tv-serievärldens allra bästa mammor.

I klippet möter vi en stressad Rory, som är i full färd med att plugga inför sin sluttentamen på universitetet. Mamma Lorelai har just upptäckt att dottern blivit utnämnd till valedictorian, årets topppstudent. Att, som Rory, bli utvald till “valedictorian” på en statusskola som Yale, är ett betydelsefullt hederutnämnande. Lorelai frågar skämtsamt, på sitt typiska vis, om det stämmer att Rory fått utnämnandet eller om det är ett elakt skämt från hennes kamrater. När Lorelai märker att Rory är alldeles uppstressad, hanterar hon det lugnt och accepterande. Hon säger kärleksfullt till Rory att hon kommer låta henne flippa ur, och plugga som en galning. Samtidigt betonar Lorelai att de tillsammans ska fira Rorys examen och hedersutnämnandet riktigt ordentligt, så snart tentan är över. Hon påminner dottern om att det hon hittills gjort, är en fantastisk prestation.

Fotnot: Den svenska översättningen för ordet Valedictorian är “toppstudent”. Utnämningen innebär vanligtvis att studenten håller ett tal på avslutningsdagen, inför klasskamrater och lärare. “The finals” är det amerikanska skolsystemets sista tentamen, som genomförs i slutet av universitetsstudier.

TIPS FRÅN PSYKOLOGEN LIRIA ORTIZ
Lorelai gör många saker bra i den här situationen. När hon lägger märke till att Rory är stressad, låter hon henne inte rusa iväg. Det finns en tröstande attityd i sättet som hon tar tag i sin dotter när hon tittar henne i ögonen och förmedlar lugn. Hon visar förståelse och acceptans för sin Rorys situation men uttrycker samtidigt sin stolthet och sin tilltro till att dottern kommer att klara utmaningen som hon står inför. Lorelai är normaliserande och bekräftande när hon säger att det är okej att reagera som Rory gör och att hon kommer att låta henne att flippa ur och plugga som en galning, om det är det som behövs. Under hela samtalet är Lorelais kroppsspråk, tonläge och budskap i samklang med varandra, hon förmedlar på alla sätt och vis att hon är stolt och att hon kommer att stödja sin dotter.

Du som haft en lika bra mamma som Rory har, kan visa din tacksamhet för henne på flera olika sätt. Du kan berätta för henne att du är tacksam för den trygga och kärleksfulla grund som du fått i livet. Beskriva gärna i så konkreta termer som möjligt, vad det är som din mamma gjorde så bra, och hur det kändes när hon gjorde det. Exempelvis kan du vid din mammas födelsedag rita en livslinje där du skriver eller klistrar in bilder med händelser där din mamma har varit speciellt kärleksfull eller där hon gjorde eller sade något som betydde mycket för dig just då.

Kom ihåg att visa kärlek i vardagen, det behöver inte vara några stora saker och det behöver inte kosta pengar. Du kan hjälpa din mamma med vardagliga saker om hon behöver det. Att ibland säga till en stressad mamma ”Vänta nu, sätt dig ner och vila en stund, jag tar hand om…” kan det vara en enkel och konkret kärlekshandling. Ge henne en blomma eller en puss samtidigt som du säger att du älskar henne. Gör det enkelt, gör det på ditt eget sätt men vänta inte tills imorgon, gör det idag!

“Älskade, hatade tv-mammor” är ett samarbete mellan SvD Idagsidan, Psykologifabriken och psykologen, psykoterapeuten och författaren Liria Ortiz som skrivit boken ”Jag och min mamma – att kunna hantera en komplicerad relation”.