“Äh det är ingen idé, jag är ändå inte kreativ”

I snart tre år har jag åkt runt i Sverige och utbildat i kreativitet. Ibland står jag inför en grupper som ser sig som de mest kreativa i hela världen men oftast har jag turen att jobba med individer som har noll tilltro till sin kreativa förmåga. Det är då det kan bli riktigt kul!

Visst är det så att somliga är mer kreativa än andra. Det finns dock ett populärt antagande om att skillnader bara beror på personlighetsdrag. Att vissa är födda till att bli kreativa. Även om vi så klart har olika genetiska förutsättningar så menar många forskare att att skillnaderna framförallt beror på variationer i specifika processer. De som är mer kreativa använder helt enkelt bättre strategier för att komma på lösningar och idéer. Det fina är att det är strategier som vi andra kan ta till oss och härma.

Få av de som kommer på mina workshops verkar känna till detta. Under mina tre år har jag hört flera versioner av rubriken här ovan. Det som händer är att deltagare som tänker så börjar censurera sig själv. När vi ska komma på roliga och knasiga idéer blir de tysta, skruvar på sig, låtsas hålla på med nått annat. Många av er känner säkert igen sig och det är inte konstigt, titta på hur det ser ut i samhället. Många arbetsplatser har tydliga uppdelningar mellan kreativa avdelningar och övriga. På gymnasiet har vi de estetiska programmen som snabb för associationer till kreativitet medan få av oss tänker så när vi hör “naturvetenskapliga programmet” eller “omvårdnadsprogrammet”.

Att tänka att ens idéer inte har något värde bara för att man inte tillhör ett yrke som klassas som “kreativt” är ungefär lika idiotiskt som att tro att kön skulle bestämma vilken sport man bör syssla med. I boken Explaining creativity menar forskaren Keith Sawyer att kreativitet är situationsspecifika strategier snarare än ett personlighetsdrag. En person som är kreativ när han eller hon målar behöver alltså inte vara kreativ när denne ska skapa en affärsplan. Egentligen är det väl ganska självklart? Inte skulle väl komikern Tina Fey kunna valsa in på Spotify och leverera några banbrytande idéer som skulle förändra hela företaget till det bättre? Nej. Kreativitet är något domänspecifikt, och framförallt – något som går att träna upp!

Sawyer föreslår följande steg till alla som vill bli mer kreativa:
1) Bemästra ett specifikt område
2) Skapa rätt arbetsvanor
3) Lär dig hur du väljer ut rätt idéer
4) Lär dig att kombinera och koppla ihop dina idéer

Texten är en del av vårt träningsprogram i kreativitet. Utbildningen sker via din smartphone och tar ca fem till tio minuter per dag.

Bild: flickr.com/everyplace