Har du greppat koncepten?

När du läser det här inlägget gör du det troligtvis vid en dator eller läsplatta. Titta på den en stund. Vad hade du för förväntningar på den innan du började använda den? Fungerar den som du hoppas på eller möter du motstånd? Hur kommer det sig att du valde just den här och inte någon annan modell?

Det finns många frågor att ställa sig kring varför man använder en produkt eller varför man utnyttjar en tjänst. I flera inlägg på Valbloggen har jag beskrivit konceptuell konsumtion. Alltså, att konsumera mer än enbart en produkt. Man kan konsumera förväntningar, mål, flyt och passform. Vid många val är just dessa aspekter avgörande för hur någonting konsumeras.

Ni som följt med hela vägen har sett exempel på hur förväntningarna på en medicin har avgörande betydelse för om personen känner sig friskare eller ej. Vi har lärt oss att vi skapa både ökad och minskad konsumtion hos människor genom att använda oss av mål. Vi vet nu hur viktigt det är att konsumtionen flyter framåt på ett bekvämt sätt. Vi har även lärt oss hur viktigt det är att matcha rätt budskap.

Att använda sig av ramverket konceptuell konsumtion kan hjälpa oss att designa med människan i fokus. Vissa gånger vill vi att konsumtionen ska minska. Andra gånger vill vi att konsumtionen ska vara mer långsiktigt hållbar. Andra gånger vill vi att människor ska fokusera på långsiktiga faktorer. Möjligheterna är oändliga. Ökad kunskap bidrar till smartare design, som leder till klokare beslut.

Hoppas att ni läsare har fått ökad kunskap, och kanske även ökat intresse, för konceptuell konsumtion. För att få tillgång till alla poster, klicka här. 

Du kan göra vardagen enklare, effektivare och bättre för människor. Vill du veta hur? 
Kontakta Beslutsbyrån.