14-årig Björn Borg siktar högt: Självsäkerhet

1970: Davis Cup är målet för tonårige talangen.

Björn Borg är 14 år gammal och intervjuas av Sportspegeln efter att han kommit tvåa i tennistävlingen Kungens Kanna. Jag blir imponerad av hans lugn, självsäkerhet och målmedvetenhet – utan att tveka säger han att det är Davis Cup som är målet.

Lyckopsykologen Tal Ben-Shahar menar att uttalade och specifika mål, likt de idrottsmän ofta har, är en användbar strategi för att bli lyckligare. Anledningen till att mål är så viktiga är att vi gör åtaganden när vi uttalar och eftersträvar dem. Åtaganden kräver initiativ, minskar tvivel och ger oss verktyg för att fokusera vår uppmärksamhet. 

Inom psykologin menar man att ett mål också kan fungera som en självuppfyllande profetia. När du sätter ett mål signalerar du till dig själv och omgivningen att du någonstans tror dig kunna övervinna hindren på vägen. Den här tron på din egen förmåga kan börja förändra ditt liv genom att själva tron i sig kan aktivera nya beteenden. Richard Wiseman, professor i psykologi http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Wiseman förklarar hur tilltro kan förändra den upplevda verkligheten. En person som förväntar sig att andra människor är vänligt sinnade kommer troligen att le mer mot andra och bete sig i linje med den tron. Detta beteende generar givetvis likadan respons från andra i högre grad, vilket resulterar i att man upplever omgivningen som trevligare. Användbart inte minst när man flörtar

Kopplingen mellan att nå sina mål och att uppleva glädje är dock inte självklar. Psykologen Daniel Gilbert har visat att vi är dåliga på att förutspå våra framtida känslor – både de positiva och de negativa. När vi väl har nått målet blir lyckan oftast mer kortvarig än vi föreställt oss. På samma sätt brukar besvikelsen från ett misslyckande suddas ut snabbare än vi trott.

Vad blir då slutsatsen? Sätt gärna höga mål, men se till att uppmärksamma processen och att njuta av alla små framsteg på vägen. Det är viktigare att ha mål än att nå dom!

Av: Linda Backman