Vad aktiva medarbetare och självständiga team behöver

I en snabbrörlig värld fungerar inte mikrostyrning. För att hänga i utvecklingen krävs aktiva medarbetare och självständiga team som kan anpassa sina mål och arbetsrutiner efter skiftande omständigheter. I denna föreläsning får ni lära er hur ni skapar självständighet, motiverade medarbetare och att balansera teamets egna självbestämmande med organisationens mål,

Denna föreläsning utgår från det sjunde kapitlet och den sjunde principen i boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.

Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?
Kontakta Oskar, Katarina, Gustav, Siri, Kristin eller Leo på team@psykologifabriken.se eller 0739 69 66 25 så berättar nån av oss mer!