Positiv arbetsmiljö

Du vill skapa en välfungerande arbetsplats. En hälsosam organisation där människor både mår bra och får utrymme att prestera. Du vill arbeta för att utveckla verksamheten och inte bara släcka bränder. Vi hjälper dig i ditt arbete.

Välj insats efter ambitionsnivå. Vill ni ha inspiration, beteendeförändring eller resultat? Vi har uppskattade inspirationsföreläsningar för att inspirera, digitala kurser med uppföljning för beteendeförändring och workshopserier som skapar resultat.

Inspiration

Våra mest populära inspirationsföreläsningar finns samlade här.

Beteendeförändring

Inför och efter en inspirationsföreläsning har deltagarna möjlighet att träna med psykologiska träningstips från vårt psykologiska gym habitud.se. Det möjliggör mer effekt och ett bättre utnyttjande av tiden. För att få en beteendeförändring rekommenderar vi att deltagarna tränar innan vi ses och att träffen följs upp av en digital kurs med 9 träningstips som kommer till deltagarnas mejl. Vi rekommenderar att beställaren ordnar en träff ca 3-4 veckor efter föreläsningen för att följa upp hur det gått med träningen. Vill ni ha ett träningstips specialskriven efter era behov, modeller eller värdeord så ordnar vi det.

Gör som Elfa, Vattenfall, Kemikalieinspektionen och flera andra och boka till en digital kurs till er inspirationsföreläsning.

Mätbara resultat

Vill du säkerställa att beteendeförändringen leder till mätbara resultat? Vi har sett att en workshopserie med aktivt arbete i den egna vardagen mellan träffarna leder till detta.

Kartläggning
Åtta principer förutspår om ni har en hållbar organisation. Boka vår kartläggning för att se vilka principer ni är starka på.

Ensam eller stark – insatsen
Vår metod för en bättre arbetsmiljö bygger på åtta principer för framgångsrika team som beskrivs i boken Ensam eller stark. Vi rekommenderar att man arbetar med en eller högst två principer i taget. Välj princip att starta med utefter vad ni redan gör bra (så att ni stärker det friska), vad ni tycker ni behöver eller med hjälp av en kartläggning. Inte redo för en insats? Boka en introduktionsföreläsning.

Mod att förändra
Är ni redan i ett förändringsarbete? Vill ni skapa förutsättningar för personalen att hantera nya omständigheter eller göra en insats? Denna insats underlättar för genomförandet av andra förändringsprocesser eller vår insats med de åtta principerna för framgångsrika team. En modern medarbetare behöver hantera komplexa uppgifter i en omgivning som är i ständig förändring. Medarbetare som får träna på att skapa nya vanor och följa sina egna värderingar, även när det är svårt, både mår och presterar bättre.

Gör som Systembolaget, Sqore, Fridhems Folkhögskola med flera och boka våra insatser.