Habitud Pro

Vill du skapa hållbara, framgångsrika och lyckliga team? Vill du veta vad forskningen säger om ert samarbete? Vill du få vetenskapligt grundade rekommendationer baserat på en kartläggning av ert samarbete?

Habitud Pro är en tjänst som hjälper dig att skapa en lycklig organisation. En kartläggning visar er hur ni ligger till på åtta principer för framgångsrika och lyckliga team. Principerna är beskrivna i boken Ensam eller stark som vunnit utmärkelsen Årets projektledarbok. Baserat på resultatet får ni vetenskapligt grundade rekommendationer för hur ni ska stärka hållbarheten, lyckan och därmed framgången i teamet. Från en bank över 400 träningstips kan ni få de som är relevanta för er och era behov. När ni tränat går det att mäta samarbetet igen och följa framstegen. På så vis ger Habitud Pro en tydlig väg framåt för att bli ett ännu mer framgångsrikt team. 

Om ni ska starta ett nytt projekt med teamet eller ha planeringsdag med en teambaserad organisation så ger Habitud Pro er underlaget för att fokusera på rätt saker. Komplettera de roliga kick off-aktiviteterna med det som forskningen visar skapar framgångsrika organisationer. Habitud Pro hjälper er att komma längre när ni bokat en insats med Psykologifabriken.

Hör av dig så berättar vi om hur vi hjälpt IKEA, Sisab och Vetenskapsrådet i våra kundcase. Läs om våra inspirationsföreläsningar här och våra insatser för att skapa lyckligare organisationer här

Kostnad

950 SEK exkl moms per medarbetare och år.

Kontakt

Vill du höra mer om hur detta skulle se ut i er organisation?

Mejla oss på team@psykologifabriken.se så kan vi ta ett möte.

Vill du testa lite själv så finns en enklare gratisversion på www.habitud.se med ett litet urval av kurser och träningstips.