Författarna till Ensam eller stark

Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team

Ett hållbart team blir ett framgångsrikt team. En organisation med en god arbetsmiljö blir en välfungerande organisation. Åtta principer hjälper er att designa ett samarbete som håller. Föreläsningen bygger på boken med samma namn och ger en översikt av de åtta principerna. För fördjupning går det att boka föreläsningar som tar upp vardera åtta principer:

Vilket är ert Domedagsberg? – Skapa en tydlig grupp med ett tydligt mål
Färre jetplan ger bättre samarbete – Så får ni en rättvis balans mellan olika personers arbetsinsats
Prata sönder pyramiderna – Vem ska vara med i vilket beslut?
Vad Super Mario kan lära oss om feedback – Skapa en positiv arbetsmiljö
Evolutionen av låtsasjobbande, gnäll och andra problembeteenden – Odla en trygg kultur för kritik
Konfliktens födelse och död – Förebygg och hantera konflikter
Teamet kan självt – Vad aktiva medarbetare och självständiga team behöver
Riv murarna – Minska fördomar och öka samarbetet mellan grupper

I boken och till föreläsningarna finns träningstips från vårt psykologiska gym habitud.se. Dessa hjälper er att gå från ord till handling.

Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?
Kontakta Oskar, Katarina, Gustav, Siri, Kristin eller Leo på team@psykologifabriken.se eller 0739 69 66 25 så berättar nån av oss mer!

“Fantastisk föreläsning” från anonym utvärdering

Tack så mycket Psykologfabriken för en superinspirerande föreläsning på våra medarbetardagar i Linköpings stiftsorganisation! En härlig och positiv grund är nu lagd för vårt fortsatta arbete för ännu bättre arbetsmiljö och samarbete i vår organisation. Vi ser fram emot nästa steg med vårt psykologiska gym med praktiska övningar! Här kommer några egna ord från våra medarbetare efter dagarna: ”Det har varit väldigt relevanta programpunkter. Väl förankrade i min vardag. Med mycket bra att ta med sig rent konkret som verktyg.” och ”Mycket bra föreläsning och övningar! Bra konkreta exempel/övningar på hur man kan arbeta vidare i organisationen med frågorna. Viktigt att nu omedelbart arbeta vidare med dessa frågor! Systematiskt arbetsmiljöarbete är något man ständigt måste arbeta med.”