Psykologifabrikens blogg

Sommarrepriser: Multitasking och mental trötthet

Sommar2

Multitasking, parallellarbete eller att hålla många bollar i luften samtidigt är sällan en bra idé. Trots att beteendet är utbrett och efterfrågat bland många arbetsgivare finns det numera en ansenlig mängd forskning som pekar på dess negativa inverkan för vår produktivitet. Rent intuitivt kan det framstå som smart att göra flera saker vid ett och […]

Läs mer →

Sommarrepriser: Sätt rätt mål vid rätt tidpunkt

Sommar11

Få saker är så effektiva i att motverka prokrastinering och komma till skott med uppgifter som att utgå från en tydlig och realistisk målsättning. Decennier av forskning kring mål och målformulering har bland annat visat att om vi ägnar lite tid åt att planera vad vi ska åstadkomma så ökar inte bara sannolikheten att vi når vår mål, det […]

Läs mer →

Lästips för sommaren

Sommar

Under sommarmånaderna finns det gott om tid att ta sig an de böcker som nyligen har släppts inom psykologi. Några av de mest intressanta titlarna som har släppts handlar om att etablera nya vanor, att fatta rätt beslut, samt att förstå och hantera utbrändhet. Här kommer ett par tips för den som vill lära sig mer om sig […]

Läs mer →

Motivation bakom elitmotionärers träning

Postat av för Manegen
USA, springer kopia

Med det ökade antalet elitmotionärer och med en egen bakgrund inom idrotten, valde Karin Johansson och Valeria Sjöbom på psykologprogrammet med inriktning mot idrott, att skriva sin masteruppsats om kvinnliga elitmotionärers motivation. Här kommer en kortare sammanfattning av de fann i sin studie. Medan antalet livsstilsrelaterade sjukdomar ökar i Sverige har det parallellt vuxit fram […]

Läs mer →

Begrav brainstorming – vad hände sen?

Postat av för Manegen
IMG_3403

För tre år sedan publicerade vi vårt manifest om att begrava kreativitetsövningen brainstorming eftersom den helt enkelt inte funkar. Här kommer historian om vad som hände sen.

Läs mer →

Vikten av självreglering

Stopgo

Ett område inom psykologi som har fått allt större uppmärksamhet på sistone handlar om begreppet självreglering – vår förmåga att ta kontroll över och påverka våra tankar, känslor och handlingar. Till vardags talar vi ofta om viljestyrka, självdisciplin eller självkontroll, vilka alla återspeglar vårt sätt att styra oss bort från sådant som är oöverlagt, till förmån för […]

Läs mer →

Psykologen Oskar bloggar om psykologisk träning

Foto: Siri Eskilson

Är det inte lite konstigt att de flesta vet hur nyttigt det är att stå regelbundet, att röra sig minst 30 minuter per dag och att äta fem frukter om dagen. Men frågar man någon om hur många känslor en människa kan ha, då blir det tyst. Kunskapsnivån om vår psykologi är skrämmande låg samtidigt […]

Läs mer →

Acceptans och prokrastinering

Acceptance

Prokrastinering är ett välkänt fenomen för de flesta människor, i synnerhet bland studenter. Undersökningar pekar på att uppemot hälften av alla som studerar på universitet eller högskola upplever stora svårigheter och sämre välbefinnande till följd av sitt uppskjutandebeteende. Olika typer av insatser för att hjälpa individer komma tillrätta med sina problem är således viktigt. Forskning pekar […]

Läs mer →

Politisk korrekthet – hur normer ökar vår kreativitet

Postat av för Manegen
SW_Josh Felise

Politisk korrekthet kan vara något positivt eller negativt. Många är dock ense om att “PK-normer” kan hämma vår förmåga att tänka nytt och urballat. En ny studie från Berkley visar dock att det motsatta gäller.

Läs mer →

Mindfulness och prokrastinering

Cloud

Prokrastinering kännetecknas av att medvetet välja bort en aktivitet som inger oss olust till förmån för något som känns bättre i stunden. Därigenom undviker vi att utsätta oss för det obehag som många uppgifter och åtaganden är förknippade med, till exempel tristess eller att något uppfattas som svårt. Alltmer forskning visar dock att förmågan att kunna stanna kvar i sina upplevelser, […]

Läs mer →

Vådan av låta barnen gå ut utan jacka

Postat av för Manegen
IMG_0103

Ibland är det svårt att veta vad som är bra föräldrabeteende. Välj dina konflikter.

Läs mer →

Få det gjort med en webbkurs

Todo

Prokrastinering, att medvetet skjuta upp sådant vi borde ta itu med idag, är ett välkänt fenomen i de flesta människors vardag. Trots att det inte behöver vara ett stort problem vållar det ofta stress, oro och vånda över att vi återigen väntar in i det sista med att genomföra vår uppgift. Prokrastinering handlar dock mindre om vår personlighet […]

Läs mer →