Våra bloggar

Kontorslandskapets negativa sidor

Office

Öppna kontorslandskap är ett sätt att strukturera arbetsplatser som har starka kopplingar till såväl missnöje som svårigheter att koncentrera sig i arbetet. I ett antal experiment har det bland annat visat sig att öppna kontorsytor är förknippade med fler distraktionsmoment än ett vanligt kontorsutrymme, något som inverkar på  förmågan att bibehålla fokus och försvårar skapandet […]

Läs mer →

Skillnaden mellan deadlines och deadlines

Finish line

En av de viktigaste färdigheterna för att genomföra saker och ting i tid stavas realistisk och tydlig målsättning. Genom att skapa konkreta och mätbara mål, samt att bryta ner långsiktiga projekt i mindre delar, ökar vi sannolikheten att lyckas med de åtaganden vi sätter upp för oss själva. En annan benämning på detta är att […]

Läs mer →

Länka samman beteendekedjan

http-::www.flickr.com:photos:ghcheng:

Under åren har en stor mängd metoder beskrivits för att skapa tjänster, webbsidor och produkter som verkligen fångar användaren. Det är lätt att gå vilse i djungeln av psykologiska principer och det som ofta låter inspirerande och läckert, blir otroligt svårt att tillämpa och använda sig av. Det är därför vi behöver länka samman dem […]

Läs mer →

Självskattat uppskjutande

Todolist

Tidningen Aftonbladet intervjuade nyligen mig med anledning av en artikel om prokrastinering. Förutom att beskriva de faktorer som påverkar vår benägenhet att skjuta upp saker som är viktiga, liksom dela med mig av några tips på hur man kan komma tillrätta med sitt beteende, fick jag även förklara hur utbrett detta problem är rent generellt. […]

Läs mer →

Vilka normer påverkar dig?

http://www.flickr.com/photos/parramitta/

“Över 3 miljoner ungdomar i USA röker och 3000 börjar varje dag” “Förekomsten av könssjukdomar i Sverige ökar, fler och fler smittas” Då och då ser man budskap som utnyttjar sociala normer. Det kan vara i nyheter, reklam eller andra typer av kampanjer. Tanken är god. Man vill visa att alltför många människor röker och […]

Läs mer →

Dansa på deadline – Tankarnas kraft

Think

En av de beståndsdelar i prokrastineringsekvationen som ofta sätter käppar i hjulet för vårt arbete är förväntan. Det handlar framför allt om vilka föreställningar vi har om den uppgift som ska genomföras, det vill säga i vilken utsträckning vi uppfattar den som komplicerad, tråkig eller obehaglig. I vår förväntan ingår också vårt sätt att bedöma […]

Läs mer →

Dansa på deadline – Fusing

Nyttamednoje

Saker och ting som vållar obehag eller tristess uppfattas av hjärnan som en onödig eller hotfull aktivitet, vilket snabbt leder till att vi ägnar oss åt något annat. Istället för att tvinga sig själv att utföra något som känns alltigenom obehagligt kan man utnyttja en belöning som draghjälp. Uppgiften vi undviker kan kopplas samman med […]

Läs mer →

Klickar motivationen?

:www.flickr.com:photos:whiskeytango

Vilken psykologisk princip använder Facebook för att locka till miljontals klick och miljarder i annonsintäkter?

Läs mer →

Dansa på deadline – Minimål

Small steps

Början är oftast svårast. Obehaget vi känner inför att ta tag i en uppgift som vi tror är tråkig och besvärlig gör att vi flyr så länge vi kan. Efter stor vånda lyckas vi till slut sätta igång och jobba, bara för att upptäcka att det vanligtvis går lättare än vi först hade tänkt oss. […]

Läs mer →

Klarar du av att både älska din smartphone och jobba fokuserat?

Är din smartphone en stor del av ditt liv? Foto: JD Hancock

Upplever du att du förlorat en liten bit av dig själv när batteriet i din telefon tagit slut? Låt mig gissa att du i så fall också ofta har svårt att jobba fokuserat på en sak i taget. Det var i alla fall en indikation som vi fick i vårt senaste experiment! För några veckor […]

Läs mer →

Dansa på deadline – Distraktioner

Distraction

En vanlig anledning till att vi prokrastinerar är att vi blir avbrutna i vårt arbete. Inte sällan rör det sig om telefonsamtal eller att personer i vår omgivning vill oss något. Problemet med detta är att en stor del av vår arbetstid ägnas åt annat än det vi borde, vilket väldigt lätt leder till en […]

Läs mer →

Facebooks enda framgångsfaktor?

http://www.flickr.com/photos/geishaboy500/

För några dagar sedan talade jag med en person som håller på att bygga en webbtjänst. Vi talade om de största som finns idag, som Facebook, Instagram och Twitter. Plötsligt frågade han mig “om du skulle säga en enda sak som gjort dem så framgångsrika, vad skulle det vara?” Det är ingen lätt fråga att […]

Läs mer →