pf_stilleben

Vi gör psykologi begriplig, rolig och användbar.

Psykologifabriken sprider psykologisk kunskap via bloggar och föreläsningar. Vi gör det lätt för små och stora organisationer att använda psykologi för att hjälpa sina medarbetare att utvecklas – och ha roligt medan dom gör det.

Vi gör fascinerande insikter från forskningen konkreta. Vill ni få inspiration och kunskap om att förändra, skapa nya vanor, fatta bättre beslut, jobba mer hälsosamt och effektivt, hantera svårigheter eller främja välmående på jobbet? Boka en av våra populära föreläsare.

Från våra bloggar

Fler poster