Vi gör psykologi begriplig, rolig och användbar.

Psykologifabriken sprider psykologisk kunskap via bloggar och föreläsningar. Det begripliga märks när vi uttalar oss i media. Det roliga när vi föreläser för att skapa hållbart välbefinnande i organisationer. Det användbara i vårt psykologiska gym, habitud.

Vill ni få inspiration och kunskap om att skapa en bättre och lyckligare organisation? Boka en av våra populära föreläsningar. Vill ni ta steget från inspiration till beteendeförändring och mätbara resultat? Läs om våra insatser för en positiv arbetsmiljö.

Från våra bloggar

Fler poster